Hoogeveen – Het project Nieuw Hoogeveens vervoer heeft als doel anders, beter en efficiënter publiek vervoer. Vanuit deze ambitie wordt, in samenspraak met inwoners en organisaties, een uitvoeringsplan gemaakt voor publiek vervoer.torentje

In het plan is allereerst aandacht voor het wegvallen van de stadsbus in de huidige vorm, en daarnaast voor de mogelijkheden diverse vervoersstromen te integreren. Daarbij gaat het om openbaar vervoer, doelgroepenvervoer en vrijwilligersinitiatieven rond vervoer.
Steenbergen: ‘Het nieuwe vervoersysteem is in ieder geval bedoeld voor de inwoners die zichzelf of met hun omgeving niet goed kunnen redden qua vervoer. Het systeem wordt openbaar, zodat iedereen er gebruik van kan maken.‘ Maatwerk blijft bestaan voor wie niet uit de voeten kan met dit systeem.

Op dinsdag 30 juni houdt de gemeente een bijeenkomst voor inwoners over Nieuw Hoogeveens vervoer. De bijeenkomst begint om 19.30 uur in MFC De Magneet aan de Grote Beer 20 in de wijk Krakeel. De eerste ideeën over het vervoersysteem worden deze avond toegelicht. De inbreng van de bezoekers wordt gebruikt om het systeem verder uit te werken. Het is de bedoeling een klankbordgroep vanuit de Hoogeveners te vormen. Meer informatie staat op www.hoogeveen.nl/nhv.

Door Henk Boer

Geef een reactie