Hoogeveen – De bouw van Eduwiek, de nieuwe school voor leerlingen van RENN4 en het Roelof van Echten aan de Voltastraat, heeft het hoogste punt bereikt. Woensdag 22 juni werd daar op feestelijke wijze bij stilgestaan met de bouwlieden van aannemer Hegeman Noord. De nieuwe school opent in januari 2017 haar deuren.

DSC_0749

Eduwiek is in alle opzichten uniek. De nieuwe school biedt plaats aan alle leerlingen van het praktijkonderwijs en vmbo van het Roelof van Echten College en aan de leerlingen van RENN4 De Atlas en De Windroos. Ook de jongeren van het naastgelegen woonzorgcentrum van Ambiq krijgen onderwijs op de nieuwe locatie. Iedere school met hun eigen plek in het gebouw, maar gebruik makend van elkaars kennis en faciliteiten. Regulier en speciaal onderwijs delen hun kennis en expertise. Daardoor heeft iedere leerling toegang tot het totale aanbod aan onderwijs en begeleiding.

Samen waar het kan, apart als het moet
De nieuwbouw aan de Voltastraat biedt onderdak aan verschillende onderwijsvormen en leerlingen, maar de scholen werken volgens één onderwijsconcept. “De mogelijkheden van onze leerlingen staan centraal binnen Eduwiek”, zegt Leendert de Boom, voorzitter college van bestuur van RENN4. “Ons motto is ‘Samen waar het kan, apart als het moet’. Dat betekent dat we kinderen de kleinschaligheid van het speciaal onderwijs aanbieden als ze dat nodig hebben, maar ook combinaties van onderwijs zijn mogelijk. Denk aan een leerling uit het speciaal onderwijs die wil leren lassen op het praktijkonderwijs of wiskundelessen wil volgen op de havo. Maar ook een leerling uit het reguliere onderwijs die specifieke begeleiding nodig heeft, bijvoorbeeld omdat hij hoogbegaafd is. Wat een leerling ook nodig heeft, Eduwiek heeft het in huis.”

De kwaliteit stijgt
Albert Weishaupt, algemeen directeur/bestuurder van het Roelof van Echten College kijkt uit naar de oplevering. “Onze scholen werken al nauw samen en alle kennis en kunde rondom de leerling hebben we samengebracht in een expertisecentrum. De nieuwbouw maakt ook een eind aan de fysieke drempels. Dat resulteert in een indrukwekkend gebouw dat rechtdoet aan het onderwijs dat we willen geven. Leerlingen krijgen les in moderne praktijkvoorzieningen zoals een grootkeuken, een simulatiewoonhuis en een arbeidtrainingscentrum. Bovendien zoeken docenten elkaar eenvoudig op om kennis uit te wisselen, elkaar om advies te vragen of samen lessen te verzorgen. Ik ben ervan overtuigd dat dit ervoor zorgt dat de kwaliteit van ons onderwijs toeneemt.”

De Boom beaamt dat. “Nu al zien we op onze scholen prachtige voorbeelden van gezamenlijke projecten of leerlingen die combinaties van onderwijs krijgen aangeboden. Het biedt kinderen kansen die we ze voorheen niet of veel moeilijker konden bieden. Eduwiek is een aanwinst voor het onderwijs.”

AI Eduwiek
Foto: De bouw van Eduwiek, de nieuwe school van RENN4 en het Roelof van Echten College, heeft het hoogste punt bereikt. Leendert de Boom, voorzitter college van bestuur RENN4, bedankt de bouwlieden en wenst ze een voorspoedige voortzetting. De school opent in januari 2017 haar deuren.

Door Henk Boer

Geef een reactie