Meppel – Waterschap Reest en Wieden gebruikt een innovatieve manier voor het aanbrengen van beschoeiingen langs watergangen waar het werk wordt gehinderd door ‘loopzand’. Dit gebeurt momenteel in het waterverbeteringsproject Landbouwpolders Scheerwolde in Noordwest-Overijssel. In het project wordt een groot aantal duikers dieper gelegd. Ook krijgt een flink aantal watergangen in de vier (domein) polders in de kop van Noordwest-Overijssel een ander profiel (vorm). Op Youtube is een filmpje te zien:

Onstabiele oevers
Bij het herprofileren van die watergangen, dat is verbreden en verdiepen, komt de aannemer forse lagen met loopzand tegen in de ondergrond. Loopzand is zand dat onstabiliteit veroorzaakt. Het zand komt in beweging en bij het minste geringste stroomt het weg. Hierdoor ontstaan onstabiele oevers die daarom met een beschoeiingsconstructie verstevigd moeten worden. Door het extreem uitstromen van het loopzand bij het graven voor de beschoeiing is het onmogelijk om de schotten aan de palen te bevestigen.
Normaal wordt daar waar beschoeiing moet worden geplaatst de grond weg gegraven en worden de palen aangebracht en de schotten er eenvoudig achter gehangen. De schotten worden vastgeschroefd aan de palen en vervolgens wordt de uitgegraven grond weer in de oever aangevuld en netjes afgewerkt.

Beschoeiingsschotten
De alternatieve methode die nu wordt toegepast is het met het water los spuiten van de ondergrond over de lengte en dikte van de schotten. Met behulp van waterdruk, een stalen plaat aan de kraangiek, een tiental spuitmondjes op deze plaat en een klem voor het schot worden de beschoeiingsschotten aangebracht. Met deze methode blijft het schot volledig intact en kan de aannemer het werk goed en vlot uitvoeren.

Door Henk Boer

Geef een reactie