Hoogeveen – Op De Kaap worden in totaal ruim 90 woningen gebouwd. Er komen 30 aanleunwoningen, 38 sociale huurappartementen, 17 koopappartementen en 8 koopwoningen langs het park. Daarnaast wordt op De Kaap een locatie van het Jannes van der Sleedenhuis gebouwd met 45 zorgeenheden. Daaronder komt een parkeergarage voor 480 auto’s. Park Dwingeland wordt groter door het uit te breiden over een deel van het dak van de parkeergarage. De Kaap is een gezamenlijk project van de gemeente, de stichting Woonconcept en Woonconcept Vastgoed. Vorig jaar is de bouw begonnen. Hoe ver zijn we?

Stand van zaken
In december vorig jaar is een aantal voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Daarna is aannemer Trebbe begin januari van start gegaan. De leidingen van nutsbedrijven zijn verlegd en er zijn maatregelen getroffen voor de afwikkeling van het verkeer rondom de bouwplaats. De directiekeet staat, de bouwhekken zijn geplaatst, de damwanden zijn aangebracht, de bemaling werkt en Zuidema is begonnen met het graven van het gat voor de parkeergarage. Vorige week is een begin gemaakt met de fundering. De bouwlocatie trekt veel bekijks. Daarom wordt binnenkort een ‘spottersplek’ gemaakt, waar belangstellenden het werk in uitvoering kunnen bekijken. Ook komt hier een informatiebord.

Waarom een parkeergarage?
Door de bouw van de parkeergarage wordt het parkeren op het Stoekeplein en het Beukemaplein verminderd en ontstaat ruimte voor aantrekkelijke woningbouwlocaties. Bovendien ontstaat ruimte voor een verdubbeling van park Dwingeland dat de komende jaren volledig opnieuw wordt ingericht.

TWITTER en FACEBOOK
Volg de bouw op De Kaap via het Twitter-account van De Kaap via
@Kaap_Hoogeveen. Ook is er een Facebookpagina (DeKaapHoogeveen) met nieuwtjes en de stand van zaken.

Door Henk Boer

Geef een reactie