HOOGEVEEN – Per 15 september is de NNCZ benoemd tot Koploper van het Actie Leer Netwerk door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het Actie Leer Netwerk noemt de wijze waarop de NNCZ het de arbeidsmarktproblematiek in zorg en welzijn probeert op te lossen, inspirerend. De NNCZ pakt twee grote maatschappelijke problemen aan: de personeelstekorten op de arbeidsmarkt zorg en welzijn én de tekorten aan huisvesting. Met 5 miljoen uit de eigen begroting. Bestuurder Roeli Mossel van de NNCZ: “Het is het waard om opgebouwde reserves hieraan te besteden. Door hierin te investeren ‘koop’ je tijd voor innovatie en heb je langere tijd weer voldoende professionals om zorg te kunnen verlenen.”

Leerplekken verdubbeld
Roeli Mossel: “De afgelopen tijd bleek bij onze halfjaarlijkse werving van leerlingen dat er nog voldoende belangstelling is voor een leer-werktraject bij ons. We zijn in december vorig jaar gestart met de werving voor 70 leerlingen voor de opleidingen helpende, verzorgende en verpleegkundige. Een volwaardig inkomen hebben en tegelijkertijd leren, spreekt steeds meer mensen aan. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn we erin geslaagd 76 extra leerlingen aan te stellen. Waarvan bijna iedereen inmiddels in dienst is en gestart is met een opleiding tot helpende, verzorgende of verpleegkundige.” Het ROC Alfa-college is hierbij als partner betrokken.

Een deel van de aangestelde nieuwe medewerkers is in samenwerking met gemeenten en/of UWV aangesteld binnen de NNCZ. Deze verdubbeling van leerlingen in de organisatie heeft ook geleid tot verdubbeling van uren van werkbegeleiders en praktijkexperts. In september is de NNCZ met nog eens 40 nieuwe leerlingen gestart. Hiermee wil de NNCZ de eigen bezetting op peil houden en (meer) mensen de mogelijkheid bieden om opgeleid te worden in de ouderenzorg. Zolang de formatie op peil blijft, kan de zorgorganisatie tijd besteden en focussen op innovatie. Roeli Mossel: “Door te werken aan verbinding met inwoners van wijken en dorpen en de inzet van technologie, hopen we de NNCZ klaar te maken voor de toekomst. Een toekomst waarin meer mensen met een hulpvraag kunnen helpen met minder professionals.”

Huisvesting nieuwe zorgmedewerkers
Roeli Mossel: “Leerlingen hebben moeite met het vinden van een woonruimte. Het idee ontstond om de nieuwe leerwerkplekken te combineren met het aanbieden van huisvesting. In de stad Groningen hebben we onlangs huisvesting voor 21 (jonge) medewerkers gerealiseerd: een ‘zorgprofessionalshuis’ in het zuiden van de stad Groningen. Hiermee spelen we in op meerdere vraagstukken zoals de arbeidsmarktproblematiek én vraagstukken voor jongeren om “uit huis te kunnen”.” Ondertussen ligt er ook een businessmodel klaar voor het bouwen van tiny houses, waar ruim 24 zorgprofessionals kunnen gaan wonen.


De NNCZ investeert in deze verdubbeling van leerlingen en de huisvesting voor deze leerlingen om in de toekomst langer professionals beschikbaar te hebben om de groeiende vraag van ouderen op te kunnen vangen.

Door Henk Boer

Geef een reactie