Pesse – Gisteren (25 november) was OBS De Posthoorn uit Pesse betrokken bij de landelijke kick-off in Nieuwegein voor de scholen die zich referentieschool mogen noemen.                                                                  posthoorn 2

Twintig basisscholen in het land zetten hun deuren open voor schoolteams van andere scholen om hen te inspireren. Sinds dit schooljaar mag ook obs de Posthoorn uit Pesse zich een referentieschool van School Aan Zet noemen. School Aan Zet (SAZ) is een landelijk onderwijsprogramma dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW en de PO-raad.

Directeur Géke Pinxterhuis-Morssink: “Het was een inspirerende, waardevolle bijeenkomst met lezingen en ontmoetingen met de andere referentiescholen. De referentiescholen, waaronder wij dus, hebben een ontwikkeling doorgemaakt naar een lerende organisatie en zijn graag bereid hun ervaringen te delen met andere scholen. ”

Scholen die willen weten hoe andere scholen zich ontwikkelen naar een lerende organisatie op bij voorbeeld het gebied van teamleren, kunnen contact zoeken met een referentieschool. Ze kunnen een dagdeel meelopen of met collega’s sparren over ontwikkelingskansen binnen hun eigen school. De referentiescholen, verspreid over heel Nederland, zijn een mix van grote en kleine scholen, met verschillende schooltypes en achtergronden, en elk met een eigen invulling van de lerende organisatie.

De leerkrachten zijn er trots dat ze als referentieschool zijn aangewezen. “We willen ons graag profileren. We willen ook graag ervaringen uitwisselen met andere scholen. We hebben er vertrouwen in als school en team en we gaan er voor”.
Géke Pinxterhuis: “In OBS De Posthoorn hebben we de schoolbezoeken voor andere basisscholen gepland op 25 februari, 17 mei en 15 juni 2016. Schoolteams kunnen zich aanmelden via School aan Zet, primair onderwijs Referentiescholen, de online kalender. Ze zijn zeer welkom.”                                                                             posthoorn 3

Door Henk Boer

Geef een reactie