Hoogeveen – Openbare Daltonbasisschool ’t Kienholt is de eerste basisschool die het certificaat Sport en bewegen én Sociale emotionele ontwikkeling van de Gezonde School heeft binnengehaald! Woensdag 26 november zal wethouder Gert Vos het vignet aan directeur Henny Baas uitreiken.

 Sport en Bewegen
De school verdient het certificaat sport en bewegen o.a. doordat zij jaarlijks naast een sportdag voor groep 5 t/m 8 ook een sportdag organiseren voor groep 1 t/m 4. Dit laatste gebeurt samen met de openbare scholen het Rastholt en de Schuthoek. Daarnaast heeft elke groep een bak met buitenspelmateriaal wat ze in de pauzes gebruiken en waar ze zelf verantwoordelijk voor zijn. Voor de leerlingen van groep 1-4 is er de mogelijkheid voor MRT (Motorische Remedial Teaching) wat gegeven wordt door de combinatiefunctionaris. Diezelfde combinatiefunctionaris zorgt voor naschoolse activiteiten i.s.m. de sportverenigingen en voor proeflessen tijdens de gymuren. Onze gymlessen worden door een vakleerkracht gegeven, waarbij een gymplan ervoor zorgt dat er een doorgaande lijn is met de groepsleerkracht die wekelijks de andere les verzorgt.

Sociaal emotionele ontwikkeling
Ook heeft de school het certificaat Sociaal emotionele ontwikkeling ontvangen. Dit certificaat geeft aan dat de school gezond is in de omgang met elkaar! De peilers van het Dalton onderwijs leert kinderen verantwoordelijkheid, zelfstandigheid en samenwerken! De leerkrachten maar ook de overblijfkrachten proberen de kinderen vanuit deze visie te begeleiden. De school heeft een leerlingvolgsysteem op sociaal emotionele ontwikkeling en werkt met de methode Goed Gedaan. De school heeft een pestprotocol en maakt gebruik van de posters van Kids tegen geweld. Deze posters behandelen verschillende onderwerpen m.b.t. pesten, die besproken worden in de groepen 5 t/m 8. Elk schooljaar start elke klas met de Gouden weken, waarin de nadruk wordt gelegd op hoe je met elkaar omgaat in de groep. We stellen dan in iedere groep samen met de kinderen groepsregels op, die iedereen ondertekent

Door Henk Boer

Geef een reactie