Hoogeveen – Voor paasvuren gelden regels. Wilt u een paasvuur aanleggen en ontbranden? Dan kunt u hiervoor ontheffing aanvragen bij de gemeente.

Een paasvuur is alleen mogelijk op plaatsen buiten de bebouwde kom. Verder is het belangrijk dat het vuur wordt aangelegd op afstand van bebouwing, bos, natuurgebieden, bovengrondse hoogspanningskabels, ondergrondse leidingen en de openbare weg. Aanvragen van ontheffing kan tot uiterlijk 20 maart.

Door Henk Boer

Geef een reactie