HOOGEVEEN – Afgelopen week is er een begin gemaakt met de sloop van de Oosterkerk aan de Leeuweriklaan in Hoogeveen. Een deel van de Oosterkerk in Hoogeveen wordt omgebouwd tot een woonvorm voor mensen met dementie. Dit is een initiatief van de eigenaar van een stuk grond bij de kerk. De Oosterkerk heeft minder bezoekers en wil daarom kleiner worden. Het Gastenhuis komt in de vrijgekomen ruimte. Het Gastenhuis is een kleinschalige zorginstelling voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Er zijn 19 appartementen met eigen badkamer en pantry. Ook is er een logeerkamer. Het Gastenhuis wordt gerund door een zorgkoppel dat er ook woont.

Het Gastenhuis heeft onderzocht of er behoefte is aan deze zorg in Hoogeveen. Dat blijkt zo te zijn. Er is geen ander aanbod in de gemeente. En er komen steeds meer ouderen die dementie hebben. Het Gastenhuis wil deze mensen helpen. Voor het nieuwe gebouw moet het bestemmingsplan veranderd worden. De gemeente Hoogeveen wil hieraan meewerken.

Door Henk Boer

Geef een reactie