Hoogeveen – Oktobermaand is Kindermaand. In Hoogeveen wordt de Kindermaand afgesloten met de Kindergemeenteraad op maandagavond 6 november door kinderen van verschillende basisscholen. De groepen zeven en/of acht van De Goudvink, De Morgenster, Juliana van Stolbergschool, Apollo, ’t Kofschip en De Sprong zijn druk met de laatste voorbereidingen van de kindergemeenteraadsvergadering.

Ze hebben zich de afgelopen tijd verdiept in het politieke werk, waarbij ze begeleid werden door ‘echte’ Hoogeveense raadsleden.

Deze week brengen ze een bezoek aan het Hoogeveense Raadhuis, waar ze een presentatie en een rondleiding krijgen. De eerste vraag was: wie is de baas in Hoogeveen? Gelukkig wisten de kinderen dat inmiddels heel goed: dat is de gemeenteraad! Op hun ronde door het Raadhuis vonden ze de kamer van burgemeester Karel Loohuis vooral erg interessant. Wie wil er nu niet even in de stoel van de burgemeester zitten?

Een high five voor elk kind dat gelukkig is
De gemeente Hoogeveen vindt het belangrijk dat elk kind gelukkig is. Maar wanneer ben je nou echt gelukkig? Dat is lastig om te zeggen. Toch heeft de gemeente een aantal doelen gesteld om elk kind zonder zorgen te laten opgroeien. Daar gaat de gemeente zich 100% voor inzetten. Want elk kind verdient het om gelukkig, gezond en blij op te groeien. Daarom heeft de gemeente vijf rechten voor het kind opgesteld. Maar hoe kunnen we nou zorgen dat deze rechten worden omgezet in echte acties en nog belangrijker: goede resultaten? Professionals, ouders en vrijwilligers zijn druk bezig met verschillende thema’s.

Jong Hoogeveen kent 5 thema’s
Elk thema heeft een doel of doelen, zoals ‘minder jongeren in de schuldhulpverlening’ of ‘laaggeletterdheid tegengaan’. Elk doel kan worden behaald door een aantal actiepunten aan te pakken. Daar gaan alle betrokkenen de komende twee jaar samen mee bezig.

Opdracht aan de kindergemeenteraad
Vanuit de vijf HighFive thema’s een plan bedenken hoe de gemeente kinderen beter kan betrekken bij deze vijf thema’s. De eerste voorstellen zijn inmiddels binnen en het beloofd een boeiende debatavond te worden.

Kindergemeenteraadsvergadering
Maandagavond houden drie à vier kinderen (fractie) van alle zes scholen een presentatie van vijf minuten over het voorstel wat zij indienen. Daarna mogen de kinderfracties vragen stellen en mogen ze uitleggen waarom er voor hun voorstel gekozen moet worden. Hierna stemmen de kinderfracties in twee stemrondes over de voorstellen. De winnende school krijgt een cheque van 500 euro om hun voorstel uit te voeren.

Door Henk Boer

Geef een reactie