Pesse – Ze zijn er maar wat trots op, de leerkrachten van de openbare basisschool De Posthoorn in Pesse. De school van Stichting Bijeen Hoogeveen voor openbaar primair onderwijs is uitgekozen als landelijke referentieschool van School Aan Zet.                                   Posthoorn foto

School aan Zet is een landelijk onderwijsprogramma dat wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van OCW en de PO-raad. School aan Zet versterkt scholen in hun ontwikkeling naar professionele lerende organisaties, die in staat zijn zichzelf continu te verbeteren: een lerende organisatie.

Wat is een lerende organisatie? In de school als lerende organisatie hebben schoolleiding en team een gezamenlijke visie. Het team draagt bij aan het vormgeven van de koers van de school en weet wat er van hen individueel wordt verwacht. Er heerst een collectieve overtuiging om op die manier het verschil te kunnen maken voor leerlingen. De lerende school heeft de blik naar buiten gericht, waardoor zij ontwikkelingen in de maatschappij en omgeving weet te verbinden aan de eigen koers.
Kortom, de lerende school is uitdagend en toekomstgericht.

Twintig basisscholen verspreid over het hele land zijn aangewezen als voorbeeldschool: dat zijn goede scholen en een voorbeeld als het gaat om de aanpak van een lerende organisatie. Een referentieschool staat open om haar kennis en/of aanpak met andere scholen te delen.
Het team van obs de Posthoorn voelt zich vereerd en ziet in deze voordracht een kans om leren van en met elkaar te stimuleren en zelf ook in ontwikkeling te blijven.

Door Henk Boer

Geef een reactie