Hoogeveen – Alfa-college scoort opvallend laag ten opzichte van andere onderwijsinstellingen Medewerkers hebben – samen met hun leidinggevenden – zélf de touwtjes in handen wat betreft hun gezondheid en welzijn.verzuik-logo

Deze visie werpt z’n vruchten af binnen het Alfa-college: in 2015 zijn de verzuimcijfers lager dan ooit bij de onderwijsinstelling. Met 3,3% is het verzuimpercentage 0,5% lager dan in 2014 en 0,3% lager dan waar de organisatie naar streefde. “Het is een andere manier van denken. Wat kan iemand nog wel, in plaats van niet? En hoe kunnen we onze medewerkers fit en gezond houden, zodat ze niet hoeven te verzuimen?”

Zelf in de regie
Het Alfa-college heeft sinds vier jaar een ander verzuimbeleid. Sindsdien is het verzuim gedaald van 5,9% in 2011 naar 3,3% in 2015, terwijl het landelijk gemiddelde bij mbo’s in 2015 op 5,2% ligt. “Dit komt doordat we voortdurend aandacht hebben voor verzuim binnen onze organisatie. Wat zijn redenen voor verzuim waar wij invloed op kunnen uitoefenen? Zo werken we steeds meer aan de gezondheid van onze medewerkers, door bijvoorbeeld health checks, een sport- en fietsregeling, gezonde keuzes in onze kantines en cursussen aan te bieden”, vertelt beleidsmedewerker P&O Eddy Zijlstra. “Daarnaast zetten we medewerkers en leidinggevenden zelf in de regie bij het oplossen van de verzuimsituatie. Zij kijken samen naar wat er mogelijk is om de medewerker gezond en wel aan het werk te krijgen en houden.” Om de preventie van verzuim nog een extra impuls te geven binnen het Alfa-college, is dit jaar ook een adviseur gezondheidsmanagement aangesteld.

Niet makkelijk, wel effectief
Het implementeren van het nieuwe verzuimbeleid vroeg op de werkvloer ook om een andere visie op verzuim. “Waar voorheen de bedrijfsarts nog een grote rol had bij de begeleiding van een zieke medewerker, vragen we nu de medewerker en zijn leidinggevende om hier zoveel mogelijk zelf een oplossing voor te vinden. Hier hebben onze leidinggevenden een uitgebreide training voor gekregen. Dit soort situaties zelf oplossen is niet altijd makkelijk om te doen. We merkten dan ook dat leidinggevenden en medewerkers hier aan hebben moeten wennen. Maar uiteindelijk is deze manier wel beter voor beide partijen. En het werkt, want er zijn nu meer gezonde medewerkers dan ooit aan het werk bij het Alfa-college.”

Door Henk Boer

Geef een reactie