ELIM – Vanaf het moment dat de wieken gedempt zijn en er boerderijen bijgebouwd werden zijn het doorgangswegen geworden, maar in de loop der jaren zijn boerderijen verdwenen en zijn het woonhuizen geworden, steeds meer bewoners namen het recht om de doorgang op hun wijk af te sluiten of te vernauwen dit is in de loop der jaren fors toegenomen tot ergernis en frustraties van gebruikers die daar beslist over moesten maar ook voor wandelaars en fietsers die van het buitengebied willen genieten.

Een groep verontruste bewoners uit die buurt vonden dat de gemeente hierover maar eens duidelijkheid moest scheppen en hebben die bezwaren bij de gemeenteraad kenbaar gemaakt, het heeft wel even geduurd maar nu is de gemeenteraad er unaniem over eens dat er nu aandacht voor moet komen. Na het werkbezoek in het voorjaar daar ter plaatse door de gemeenteraad en college heeft het nog even geduurd maar uiteindelijk is er nu een informatieavond gepland op 24 januari 2023, in aanloop daarna toe willen wij op 19 december ’s avonds om 19.30 uur in ’t Vonder samen komen om

1.) de beantwoording van de brief van 20 maart 2020 met elkaar te bespreken en 2.) om uitleg te krijgen hoe die avond op 24 januari 2023 ingedeeld is, de voorzitter van die informatieavond in januari is dhr. Jacob v/d Heide hij wil op 19 december dus uitleg geven hoe die avond in januari ingedeeld is. Het is belangrijk dat er zoveel als mogelijk belanghebbende en andere inwoners van Elim die hier een zienswijze op hebben komen. Het is zo goed als nu of nooit, komt u ook ?

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: