Elim – Het Oranje Fonds heeft een subsidie toegekend aan Stichting Elim Vitaal & Actief, kortweg stichting EVA, daardoor is het mogelijk gemaakt om voor meerdere jaren het “Welzijn op Recept” voor ouderen in het dorp Elim in te zetten. Wat is Welzijn op Recept? Bij tegenslagen van ouderen en grote veranderingen is vaak hun sociale leven beperkt geworden. Het is belangrijk zich weer beter te voelen, nieuwe mensen te ontmoeten of een hobby op te pakken.

Maar hoe pak je dat aan? In Elim kan Stichting EVA helpen! In een gesprek wordt bekeken wat de mogelijkheden zijn en wat bij een dergelijk persoon past. Door de betrokken huisartsen van Elim (tevens bestuursleden van EVA) kunnen ouderen doorverwezen worden naar Welzijnscoach Jolanda van Bruggen (Praktijk Ondersteuner Huisartsen). De verwijzing naar de welzijnscoach komt meestal via de huisarts of via een andere zorgverlener, zoals praktijkondersteuners, fysiotherapeuten, of de thuiszorg. Het gaat dan om situaties die geen medische oorzaak hebben en waarbij het niet duidelijk is wat er aan de hand is. Er wordt dan geen recept voor medicijnen of een verwijzing naar een specialist uitgeschreven, maar een recept met een doorverwijzing naar een welzijnscoach die dan kijkt welke activiteit van EVA het beste in die situatie past. De welzijnscoach weet precies wat EVA biedt en helpt om passende activiteiten te vinden.

Kort gezegd bestaan de activiteiten uit verschillende dag ontmoetingen met leuke activiteiten als spelletjes, creatief bezig zijn en tussen de middag een warme maaltijd. In Wijkgebouw ’t Vonder is een keer per maand een bingo voorafgegaan door een warme maaltijd. De bibliotheek in ’t Vonder biedt veel grote letterboeken en zal net als de dag ontmoetingen regelmatig thema-activiteiten bieden. Samen naar oude foto’s/ video’s van Elim kijken. Voorlichting voor ouderen, zoals valpreventie en het voorlezen van ouderen aan kinderen etc. Maar ook interessante workshops etc. U wordt hier per onderdeel tijdig over geïnformeerd via de media met natuurlijk de Elimsite www.elim-drenthe.nl voorop.
Ook het bewegen voor ouderen onder toezicht van een fysiotherapeut is een welzijnsactiviteit van EVA. Waarom de ouderen zult u zich afvragen? Uit de enquête gehouden in 2009 onder de bevolking van Elim is gekomen dat men vond dat er meer voor de ouderen gedaan moet worden. Ook is toen middels de statistieken van de Gemeente Hoogeveen vast komen te staan dat in 2035 meer dan een derde van de Elimse bevolking 65 jaar en ouder zal zijn. Door financiële bijdrage van het Oranje Fonds en medewerking van de Gemeente Hoogeveen, kunnen de vrijwilligers van EVA de plannen voor “Welzijn op recept” inhoud geven.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds. Om misverstanden te voorkomen: het Welzijn op Recept Elim en de daarmee samenhangende activiteiten zijn voor alle ouderen binnen Elim. Heeft u nog vragen over de activiteiten van EVA, meldt u dan aan door te bellen of mailen met Erna van Dijk de voorzitter van EVA Tel. 06 – 27 588 437 Mail: erna.van.d@gmail.com

Bron: www.aaldersit.nl