HOOGEVEEN – De aanhoudende corona pandemie leidt tot veel eenzaamheid onder zowel ouderen als jongeren. Onder het motto Oud voor Jong & Jong voor Oud wil de NNCZ een brug slaan tussen beide leeftijdsgroepen. Door ouderen en jongeren met elkaar in – digitaal/telefonisch/post – contact te brengen, kunnen zij over en weer iets voor elkaar betekenen in een periode waarin eenzaamheid en somberheid op de loer liggen. Voor ouderen zijn de aanhoudende maatregelen rond corona zwaar.

Zorginstellingen zijn soms gedwongen – delen van – hun instelling in quarantaine te plaatsen. Ook worden bezoekregelingen aangescherpt, zijn voorzieningen gesloten en vervallen vele groepsactiviteiten. Begrijpelijke maatregelen, die echter wel leiden tot vergaande isolatie. Ook in de thuissituatie is er bij ouderen steeds meer sprake van eenzaamheid.

Ook jongeren worden nu teruggeworpen op zichzelf. Scholen zijn gesloten, groepsactiviteiten vallen weg, sporten en uitgaan is niet mogelijk. De recente avondklok vergroot nog eens hun isolement. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat jongeren hierdoor in toenemende mate last hebben van gevoelens van eenzaamheid, somberheid en depressie.

Elkaar helpen
Door samen in gesprek te gaan en ervaringen te delen kunnen ouderen en jongeren elkaar helpen om beter om te gaan met de situatie en iets voor elkaar betekenen. Jongeren kijken vanuit hun jeugdige blik anders naar het leven dan ouderen. Andersom kan de levenservaring van ouderen de jongeren nieuwe inzichten opleveren. Maar het belangrijkste is dat beiden weer kunnen genieten van nieuwe contacten en verrassende gesprekken.

Verbinden
NNCZ wil de verbindende schakel zijn en zo nodig ondersteunen bij het tot stand komen van het contact. Wanneer contact tot stand gebracht is, laat de NNCZ het verdere initiatief bij de ouderen en jongeren.

Door Henk Boer

Geef een reactie