HOOGEVEEN – Afgelopen week konden ouders zelf ervaren hoe het is om les te krijgen op het Roelof van Echten College (RvEC). Ruim honderd ouders hadden zich aangemeld voor de open lesavond en namen plaats in de schoolbanken van locatie Bentinckspark. Een geslaagde avond!

Voor de meeste ouders was het alweer even geleden dat zij zelf naar school gingen. Nu hun kinderen na een schooldag ongetwijfeld thuis komen met verhalen over de lessen, toetsen, huiswerk en docenten, was de open lesavond een mooie kans om zelf het schoolleven te herontdekken. Verwachtingsvol stapten ze het RvEC binnen.

Het lesrooster bestond uit twee rondes, waarin elf verschillende lessen werden gegeven. In kleine groepen werd de kennis van onder andere aardrijkskunde, geschiedenis, Engels, scheikunde, economie, Engels, kunstbeschouwing en GMF (godsdienst, maatschappijleer en filosofie) opgefrist. De ouders én docenten verlieten het schoolgebouw vol enthousiasme; het was een leuke en leerzame avond.

Door Henk Boer

Geef een reactie