Hoogeveen – Op woensdag 8 maart werd op psz Tamboerke de vernieuwde Puktas uitgereikt. Een medewerker van Stichting Welzijnswerk Hoogeveen (SWW) en een medewerker van de bibliotheek verzorgden vanmorgen samen de introductie van de Puktas aan de ouders van de peuters. Het boek ‘Kleine muis zoekt een huis’ stond centraal.

Niet alle aanwezige ouders blijken al bekend te zijn met de Puktas. Een aantal ouders kent de Puktas wel en reageert enthousiast. “Ik lees sowieso graag voor aan mijn kind.” vertelt een moeder. “De Puktas geeft weer een extra mogelijkheid om samen te lezen. Heel gezellig en bovendien goed voor de taalontwikkeling van mijn dochter.” Na de inleiding wordt er voorgelezen door een pedagogisch medewerker. Haar collega beeldt het verhaal ondertussen uit. De peuters genieten zichtbaar van het verhaal over de kleine muis.

Wat is Puktas?
Puktas is een educatief programma. Het doel van Puktas is het stimuleren van de taalontwikkeling van peuters, het lees- en voorleesplezier bij kinderen en ouders te vergroten en de ouderparticipatie te verhogen. Het effect van Puktas zit vooral in de samenhang tussen school en thuis: lezen uit hetzelfde prentenboek, praten over dezelfde woorden. Dit betekent herkenning voor kinderen.

De bibliotheek zorgt voor de boeken en materialen voor op de kinderopvang en thuis. De peuterspeelzaal zorgt voor de lees- en spelvormen op school en motiveert de ouders om deel te nemen.

Vernieuwd!
Puktas is sinds kort vernieuwd. Er zijn ouderkaarten toegevoegd, kaarten met verwerkingssuggesties om als ouder en kind samen met het prentenboek te werken. Bovendien bevat Puktas nu een overzichtelijke handleiding voor de pedagogisch medewerkers van de peuterspeelzaal.

Geef een reactie