Hoogeveen – Aannemer Trebbe van bouwproject De Kaap verwacht tot eind mei bezig te zijn met het heien en boren van de ruim duizend funderingspalen. Vorige week is begonnen met het maken van bekistingen voor het storten van de poeren. Een poer is een ondersteuning, bedoeld om de krachten uit een bouwwerk over te dragen op de paalfundering.

Onder De Kaap komen ongeveer 270 poeren;

Torenkranen
Ook worden de komende tijd delen van de keldervloer gestort. Daarna worden de twee torenkranen opgebouwd en begint het storten van de kolommen in de kelder en de buitenwanden van de kelder.kaap

De heiwerkzaamheden hebben tot nu toe ongeveer vijftien schademeldingen opgeleverd. De aannemer heeft vóór het heien de aangrenzende panden in kaart laten brengen, zodat een nulmeting is ontstaan. Zo kan worden bepaald of aangemelde schade al wel of nog niet bestond voor het heien. Ook zijn trilling meters geplaatst zodat de aannemer kan zien of hij binnen de trilling waarden blijft. Volgens aannemer Trebbe blijft de schade beperkt tot metsel- en stucwerk. Trebbe gaat de schade zelf herstellen, zodra het heien achter de rug is en de damwanden zijn verwijderd.

Zand naar Nijstad
Het karwei is nu zo’n drie maanden aan de gang. Ook de Hoogeveense Zuidema Groep is bij het project betrokken. Zuidema heeft de parkeerkelder uitgegraven en de bodem voorzien van een stevige zandlaag. Er is 60.000 kubieke meter zand en leem afgevoerd, dat de Zuidema Groep heel goed kan gebruiken voor het ondiep maken van de oevers

van de voormalige zandwinning bij Nijstad. Dit gebied wordt ingericht voor dagrecreatie.
Op De Kaap komt een parkeergarage voor ruim 480 auto’s met daarboven ruim negentig woningen en 45 zorgappartementen van het Jannes van der Sleedenhuis.

Opties op appartementen
Drie weken geleden is de verkoop begonnen van zeventien appartementen ‘Park Dwingeland’. Inmiddels is op vijf appartementen een optie genomen.
Meer informatie over de appartementen is te krijgen bij de makelaars Woonaccent Makelaars Hoogeveen en Hentenaar Makelaardij.

Door Henk Boer

Geef een reactie