HOOGEVEEN – Als je over de industrieweg rijdt, kun je beter niet te hard rijden. Er staat sinds kort een mobiele flitspaal. Maar dat betekent niet dat je overal in de gemeente Hoogeveen te hard mag rijden. Deze flitspaal staat er maar voor even. De verplaatsbare flitspalen zijn een nieuwe manier om te controleren of mensen zich aan de maximumsnelheid houden, naast de vaste flitspalen en mobiele radarcontroles. Ze staan een paar weken tot maanden op dezelfde plek en gaan dan weer naar een andere plek.

Hoe worden de plekken gekozen?
Het Openbaar Ministerie kiest de plekken van de flexflitsers op basis van informatie van wegbeheerders en politie. Ze kijken niet alleen naar hoe vaak mensen te hard rijden, maar ook naar andere factoren die het verkeer gevaarlijk maken, zoals overstekend (fiets)verkeer en het aantal en de ernst van de ongelukken. De wegbeheerders, zoals gemeentes en provincies, kunnen ook plekken voorstellen aan de politie. Het team verkeer van de regionale politie-eenheden overlegt met het Openbaar Ministerie over de lijst met mogelijke plekken.

Waarom wordt de flexflitser bewaakt met een camera?
Soms proberen mensen de flitspalen kapot te maken. Om dat te voorkomen maakt de camera beelden als iemand lang bij de flexflitser blijft hangen. De camera is alleen gericht op de flitser zelf.

Door Henk Boer

Geef een reactie