Ja, een extra lang weekend! Dat is wellicht veelal de eerste gedachte bij Pasen. Maar waarom ben je een extra dag (of twee) vrij? Oftewel: wat is de betekenis van Pasen? Pasen komt uit het Christendom en in de Bijbel wordt hier in het Nieuwe Testament over geschreven. Met Pasen vieren christenen dat Jezus uit de dood is opgestaan en daarmee de dood heeft overwonnen. Hiermee laat Jezus zien dat Hij sterker is dan de dood en er hoop is voor de wereld. Want Jezus leeft!

Het verhaal van Pasen begint eigenlijk vaak met Palmzondag of Palmpasen, dit is de laatste zondag van de 40 dagentijd en het begin van de Goede week (de week voor Pasen). In de diensten wordt dan vaak het verhaal uit de Bijbel voorgelezen waarbij Jezus op een ezel de stad Jeruzalem binnenrijdt. De mensen juichen en zwaaien met grote palmtakken, vandaar de naam. Ze leggen de palmtakken samen met hun jassen op de grond voor hun koning Jezus.
Met Pasen wordt de opstanding van Jezus gevierd. Wanneer de Romeinse soldaten de wacht houden, begint de grond ineens hevig te beven. Een engel daalt uit de Hemel neer en rolt de zware steen voor het graf weg en gaat erop zitten. De soldaten schrikken en vallen dood neer. Ondertussen zijn er ook twee vrouwen bij het graf, een daarvan is de moeder van Jezus. De engel zegt tegen hun dat ze niet bang hoeven zijn, omdat Jezus is opgestaan en leeft. Hij laat aan hun de plek zien waar Jezus heeft gelegen. De vrouwen zijn blij en rennen naar leerlingen van Jezus om hun het goede nieuws te vertellen. Jezus komt hen tegemoet lopen en ze weten dat het echt waar is en Jezus leeft.

Als christen is Pasen hét belangrijkste feest die je kunt vieren. Juist door de boodschap van hoop die Jezus ons geeft. Hoop op een betere wereld. Een wereld waarin we omzien naar elkaar en Zijn liefde uitdelen. Liefde voor je naaste, liefde voor jezelf. Juist deze boodschap is een boodschap van alle tijden en dat vind ik zo mooi aan Pasen. Het is een boodschap die voor alle tijden relevant blijft, ook in deze vaak sombere Coronatijd kunnen we deze boodschap van hoop goed gebruiken.

Door Henk Boer

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: