Hoogeveen – De gemeente doet mee aan de landelijke pilot ‘Schoon Belonen’. Wethouder Jan Steenbergen gaf op 12 juli het startsein voor de pilot bij VV Hoogeveen. De voetbalvereniging nam naast de verzamelcontainers een spandoek en reclamebord in ontvangst.

pilot-schoon-belonen (3)

De pilot ‘Schoon Belonen’ is een initiatief van de VNG, Stichting Afvalfonds en Stichting Natuur en Milieu. Het doel van het project is het verminderen van zwerfafval op straat, en het vergroten van de sociale betrokkenheid en verantwoordelijkheid van maatschappelijke organisaties als scholen en verenigingen.

Maar liefst 83 gemeenten doen mee aan het project, dat loopt tot 2018. Samen willen zij circa 2.600 maatschappelijke organisaties (denk aan sportverenigingen, buurthuizen en scholen) bij de pilot betrekken. In Hoogeveen doen zeven sportverenigingen en één basisschool mee aan het project.

Hoe werkt de pilot nu precies in Hoogeveen? Door deelname aan de pilot zorgen scholen, verenigingen etc. ervoor dat grondstoffen in de vorm van plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons (het PMD) gescheiden worden ingezameld van het overige afval. Hierdoor kan een maatschappelijke organisatie besparen op de kosten die men heeft voor het verwijderen/verwerken van het restafval. Aanvullend krijgen de deelnemers gratis inzamelmiddelen voor het PMD in bruikleen.

De deelnemers adopteren een gebied dat zij vrijhouden van zwerfafval. De gemeente verstrekt gratis materialen voor het opruimen van het zwerfafval en neemt het ingezamelde zwerfafval in bij de deelnemers.

Wellicht zijn er maatschappelijke organisaties die nog creatievere ideeën over hoe zij zwerfafval kunnen voorkomen, op kunnen ruimen en de stroom herbruikbare grondstoffen willen vergroten. De maatschappelijke organisaties die nog niet deelnemen aan de pilot kunnen zich alsnog aanmelden voor deelname aan de pilot. Wilt u ook meedoen met uw vereniging of organisatie? Neem dan contact op met Johanna de Vries op via telefoonnummer 140528.

Door Henk Boer

Geef een reactie