Hoogeveen – Afgelopen zondag op uitnodiging van de plaatselijk SP naar een spreekbeurt geweest van Harry van Bommel, tweede kamerlid van de SP. Thema: jihadisme, radicalisering en IS.

Hieronder een weergave met hier en daar een commentaar.

Van Bommel begon zijn rede met: “het probleem is van ons allemaal, ook hier in Hoogeveen”. Helaas was Bianca Behr niet aanwezig om hierop te reageren, omdat ze destijds toen wij de vragen stelden, maar vond dat wij als Gemeentebelangen onrust zaaiden op iets wat niet of nooit in Hoogeveen zou kunnen spelen.

De spreekbeurt:

De verklaring van de opkomst van IS werd vooral gezocht aldus Harry van Bommel in het feit dat het westen daar in het Midden-oosten al door de eeuwen heeft interventies heeft gepleegd om met name economische belangen veilig te stellen. o.a. Door het willekeurig trekken van grenzen, dwars door stammen en bevolkingsgroepen heen. Herkenbaar en op de kaart terug te zien door veelal de rechte lijnen van grenzen.
Daarnaast de Arabische lente en het afzetten van dictators hebben geleid tot een situatie waarbij de Sjieten bodem en ruimte hebben gevonden om een ideologische strijd te gaan voeren. De islam is wat machthebbers, de strijders en de financiers verbindt.

De SP erkent het gevaar van deze ontwikkeling. Ook met name omdat een ideologie overal ter wereld en dus ook hier een voedingsbodem heeft. Jongeren kunnen door de ideologie radicaliseren, en terrorisme kan zich overal manifesteren. Er gaat voor jongeren een enorme aantrekkingskracht vanuit. Vroegtijdig signaleren van radicalisering kan erger voorkomen!

Op mijn vraag wat de SP van de VNG maatregelen vond die gemeentes moeten prepareren op deze ontwikkeling en vroegtijdige signalering mogelijk maken en dat wij vanuit Gemeentebelangen hierover vragen hadden gesteld aan het college, zei Van Bommel letterlijk: een prima maatregel! En erg noodzakelijk omdat juist contact erg belangrijk is!

Daarnaast was er een Koerdische spreker, ook SP lid, en voormalig Statenlid in Utrecht, die de islamitische cultuur niet in het westen vindt passen. Hij sprake van een achterstand van enkele eeuwen). Deze spreker was verder wel goed op de hoogte van alle verbanden en verschillen tussen Soennieten en Sjieten, en Iran als voeder van de kwalijke ontwikkelingen.

Verder vond ik het opmerkelijk dat Van Bommel de zogenaamde haat-imans, het democratische recht wil ontzeggen, zich als haat-imans te gedragen. De haat prekende boodschap moet in de ban wat de SP betreft en imans die haat prediken moeten goed gevolgd worden door onze inlichtingen diensten.

Oplossing voor de problemen had de SP ook niet echt. Ja, dialoog met alle betrokken partijen en een breed draagvlak creëren voor duurzame oplossingen. Wel gaf Van Bommel nog aan dat de luchtaanvallen weinig tot niets bijdragen aan de oplossing en dat de SP daarom ook tegen deelname van Nederland is.

Op een vraag uit het publiek zei Van Bommel. Er wordt sterk gecontroleerd op asielzoekers uit die regio die hun heil in Europa zoeken, maar er is geen garantie is dat hier geen strijders tussen zitten. Letterlijk zei van Van Bommel dat IS aan een honderd strijders verdeeld over het westen genoeg zou hebben om totale chaos te creëren.

Concluderend:
– landelijk is de SP het helemaal eens met de maatregelen zoals voorgesteld door het VNG om gemeentes te laten prepareren;
– IS een ideologische beweging is die wereldwijd opereert en heel moeilijk te bestrijden is;
– De SP de (radicale) islam gedachte van IS verwerpt, zelfs een ideologie noemt met een enorme achterstand t.o.v. Onze westerse cultuur;
– de SP het grondrecht van vrijheid van meningsuiting voor haat-imans wil inperken;
– de oplossing van de SP om in dialoog te blijven en breed draagvlak creëren voor duurzame oplossingen mij een utopie lijkt.

Maar hoe het wel opgelost kan worden? Ik lees net dat de VS al 2,5 miljard dollar heeft besteed om IS te vernietigen. Dit heeft tot nu toe tot niets geleid, sterker nog, met elke bom namens de VS worden er weer IS strijders geboren.

En verder vanuit gemeentepolitiek redenerend heb ik nu nog meer de overtuiging dat wij met het stellen van de vragen goed hebben gedaan en dat de plaatselijke SP zich nog wel eens achter het oor mag krabben voor de opstelling destijds. Deze sloot in het geheel niet aan wat nu door Harry van Bommel werd uitgedragen.

Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Jacob van der Heide

Door Henk Boer

Geef een reactie