Hoogeveen – De gemeente Hoogeveen werkt na een intensieve verkenning aan een nieuw vervoersysteem samen met vervoerpartijen. Voor de zomervakantie zijn de contouren van het plan Nieuw Hoogeveens vervoer klaar.torentje

Wethouder Jan Steenbergen: “Vanaf half juni willen we graag met inwoners, organisaties en gemeenteraad in gesprek voordat het plan verder wordt uitgewerkt. Het plan moet een verbetering zijn ten opzichte van de huidige situatie. De uitvoering start als experiment aan het eind van het jaar.”

Het nieuwe vervoersysteem is in ieder geval bedoeld voor de bewoners die zichzelf of met hun omgeving niet goed kunnen redden qua vervoer. Het systeem wordt openbaar, zodat iedereen er gebruik van kan maken. De gemeente wil zo min mogelijk aparte vervoervoorzieningen. Maatwerk blijft bestaan voor wie niet uit de voeten kan met dit systeem.

Bijeenkomsten over plan
Een werkgroep onderzoekt een samengaan van diverse vervoervormen: openbaar busvervoer, WMO-vervoer, vervoer van en naar Alescon en leerlingenvervoer. In de werkgroep doen Connexxion, VMNN en Mobitrans mee, evenals de vrijwilligers van Hoogeveenvervoert.nl en de buurtbus Alteveer-Kerkenveld.

Op 17 juni is er over de contouren van het vervoerplan een bijeenkomst met relevante organisaties, op 2 juli is het agendapunt in de raadsavond. De bijeenkomst met inwoners wordt nog door de gemeente ingepland in juni en bekendgemaakt.

Inspraak op busdienstregeling
Momenteel is de nieuwe busdienstregeling 2016 voor de regio, inclusief Hoogeveen en omgeving, beschikbaar voor inspraak. Jan Steenbergen: “De gemeente gaat niet over de dienstregeling, dat ligt bij de provincie en het OV-bureau. Maar we willen de inwoners er wel op wijzen.” Iedereen kan de dienstregeling inzien via de website van het OV-bureau: www.ovbureau.nl. Reageren kan tot 15 juni. In de nieuwe dienstregeling zijn de twee stadsbuslijnen voor de kern van Hoogeveen verdwenen. Het openbaar vervoer wordt door het OV-bureau betaald. Het OV-bureau moet fors bezuinigen.

Door Henk Boer

Geef een reactie