NIEUW MOSCOU – Aanvankelijk zouden de leerlingen van de basisschool Het Mozaïek in Nieuw Moscou ook dit jaar -onder begeleiding van hun ouders- namens werkgroep Bloeiend Nieuw Moskou weer planten uit gaan delen. Echter als gevolg van de corona-maatregelen moeten we hiervan afzien en kunne de planten worden opgehaald bij het Buurthuis.

De werkgroep Bloeiend Nieuw Moskou is 4 jaar geleden gestart met deze actie. In het Buurtblattie werd een oproep gedaan om als buurtgemeenschap hieraan mee te doen. Het animo voor deze actie was erg groot. Het 1e jaar werden Silphie-planten uitgereikt met het doel de insecten te lokken. Het jaar daar opvolgend werden één dagsbloemen uitgedeeld

Om dit project voort te kunnen zetten is subsidie aangevraagd. Deze subsidie is verleend door Vitaal Platteland in samenwerking met de gemeente Hoogeveen. Van het verkregen bedrag konden we anderhalf jaar geleden wederom planten uit delen en ook dit jaar kunnen we deze traditie voorzetten met een 4e ronde.

Deze actie werd wederom in het Buurtblattie aangekondigd. De beschrijving, verzorging en foto van de te bestellen planten werden daar beschreven (https://www.buurthuisnieuwmoscou.nl/).

Op basis daarvan werden de buurtbewoners van Nieuw Moskou in de gelegenheid gesteld om voor een vastgesteld bedrag planten te bestellen, waarbij een keuze gemaakt kon worden uit 16 planten, De keuze op deze planten is gevallen, omdat deze planten goed zijn voor het aantrekken van vlinders, bijen en andere insecten en de bloemen, die deze planten voort brengen zullen zorgen voor een grotere bio-diversiteit.

Naast de gemeente Hoogeveen en Vitaal Platteland krijgt de werkgroep ook hulp en ondersteuning van de smederijen en het Drents Landschap. Zo krijgen we bijvoorbeeld dit jaar voor de 2e keer vogelhuisjes en/of bijenhotels, die door de kinderen van Het Mozaïk in elkaar worden gezet. Op deze manier hopen wij als buurgemeenschap een bijdrage te kunnen leveren en het verrijken van
de bio diversiteit.

Door Henk Boer

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: