Hoogeveen – Woensdagmiddag 3 mei 2017 is op het NS station te Hoogeveen een plaquette onthuld, ter herinnering aan 13 doden van de Tweede Wereldoorlog. De plaquette is bevestigd op initiatief van NS en de Historische Vereniging Die Luyden van ‘t Hooge Veene, beheerder van het Albert ten Heuvelfonds.

De regiodirectie van NS werd vertegenwoordigd door dhr. Pim Raaijmakers, terwijl van de landelijke NS dhr. Ton Honing aanwezig was. Laatstgenoemde is bij NS betrokken bij het houden van herdenkingen. Voorafgaand aan de ceremonie wer de trom geroerd door Walraad van Dalen. Namens Die Luyden werd kort gesproken door voorzitter Albert Metselaar en bestuursadviseur Marga Zwiggelaar.

Vervolgens was het woord aan Ton Honing, die het belang benadrukte van herdenken, stilstaan bij, en hoezeer de NS zich daarbij betrokken voelt. Dit vanwege de vele doden van het NS-personeel in oorlogstijd en de rol die NS in de oorlog vervulde op het gebied van vervoer. Daarbij ging hij ook de moeilijke hoofdstukken niet uit de weg. Namens de gemeente Hoogeveen werd gesproken door burgemeester Karel Loohuis. Hij benadrukte dat we nu moeten zorgen voor een wereld waarin oorlog geen plek meer kan krijgen, door nu in de wortel datgene aan te pakken dat ooit tot die oorlog heeft geleid. Daarbij spelen gedenktekens een stevige rol. Ze bepalen ons bij het verleden om te zorgen dat er een andere toekomst komt. De onthulling van de plaquette werd gedaan door de heren Raaijmakers en Loohuis samen. Over de plaat hing een originele bevrijdingsvlag uit 1945.

Meer over de op onderstaande plaquette genoemde gebeurtenissen tijdens de Tweede Wereldoorlog is te lezen op http://www.hollandscheveld.nl

Geef een reactie