Hoogeveen – De gemeente Hoogeveen zoekt samen met inwoners naar een nieuwe methode voor afvalinzameling. Met het huidige inzamelsysteem wordt te veel restafval opgehaald en te weinig herbruikbaar afval. Schaarse, maar ook kostbare grondstoffen gaan daardoor verloren. Hoe kan het anders? De gemeente nodigt u graag uit om mee te denken over een nieuwe methode voor afvalinzameling. U bent van harte welkom op een van de drie interactieve avonden die de gemeente hierover organiseert:

• 12 januari om 19.30 uur in Het Anker, Otto Zomerweg 1 in Hollandscheveld
• 19 januari om 19.30 uur in De Vredehorst, Zuidwoldigerweg 32 in Hoogeveen
• 21 januari om 19.30 uur in De Wenning, Veldbrake 5 in Pesse.

Op  www.hoogeveen.nl/afvalapart is meer informatie te vinden.

Aangescherpte doelstelling: 75% herbruikbaar afval inzamelen in 2020
In het gemeentelijke Kaderplan Afvalstoffen 2010-2015 is de doelstelling opgenomen om 65% herbruikbaar afval via bronscheiding te realiseren. In het rijksprogramma Van Afval Naar Grondstof is de doelstelling verder aangescherpt: naar 75% afvalscheiding in 2020. Hoogeveen zit momenteel op een afvalscheidingspercentage van rond 60%. Een andere afvalinzamelmethode is nodig om te zorgen dat meer afval hergebruikt kan worden.

 

Door Henk Boer

Geef een reactie