Meppel – Woonconcept heeft zich dit jaar laten visiteren over de periode 2010 tot en met 2013. Volgens de onafhankelijke visitatiecommissie scoort Woonconcept op alle gemeten onderdelen voldoende tot ruim voldoende. Directeur Sandra Korthuis reageert daar verheugd op: “Het is voor corporaties en zeker ook voor Woonconcept een zware periode. Ik ben er trots op dat wij desondanks goed blijven presteren”.

De corporatie ziet de visitatie als een belangrijk middel om verantwoording af te leggen over haar prestaties op het gebied van volkshuisvesting in de afgelopen 4 jaar. Ook wil de corporatie zich met behulp van de uitkomsten verder verbeteren. Bovendien is een visitatie eens per vier jaar verplicht voor woningcorporaties die lid zijn van brancheorganisatie Aedes.

Knappe prestatie
De visitatiecommissie concludeert dat Woonconcept ondanks de stormachtige ontwikkelingen van de afgelopen jaren een knappe prestatie heeft geleverd door op alle prestatievelden voldoende tot ruim voldoende te scoren.

De commissie heeft bij de visitatie ook samenwerkingspartners van Woonconcept geïnterviewd, zoals huurdersverenigingen en gemeenten. “De commissie concludeert dat de waardering van belanghebbenden voor Woonconcept amper is veranderd, ook al zijn we veel minder dan in het verleden in staat te voldoen aan wensen die bij onze stakeholders leven,” aldus Korthuis. “Dat is voor ons zeer goed nieuws.”

In het eerste deel van de visitatieperiode heeft Woonconcept volgens de visitatiecommissie op basis van te rooskleurige financiële meer jaren vooruitzichten gewerkt en kon de doelmatigheidsinzet worden verbeterd. Daarom is voor dit onderdeel van de visitatie een lager cijfer toegekend. Overigens vindt de visitatiecommissie ook dat dit in de tweede helft van de visitatieperiode sterk is verbeterd. Het interne toezicht is volgens de commissie de afgelopen jaren ook sterk verbeterd. Andere prestaties zijn op een gelijk niveau gebleven.

Aanbevelingen
Het rapport bevat ook een groot aantal aanbevelingen, waarmee Woonconcept de komende tijd aan de slag gaat. Belangrijke aanbeveling is het uitzetten van een duidelijke koers – samen met andere organisaties – voor de komende jaren en plannen te maken rond wonen, welzijn en zorg. Het complete visitatierapport is te vinden op de website van Woonconcept.

Door Henk Boer

Geef een reactie