Meppel – Het project stadsrandzone Meppel-Reestdal is op 17 december feestelijk afgesloten. In dit gebied is nieuwe natuur gerealiseerd, met ruimte voor water, wandelen, fietsen en beleven. Vlakbij de stad is het idyllische Reestdal nu van dichtbij te beleven.

Waterschap Reest en Wieden, het Recreatieschap Drenthe en de gemeenten Staphorst en Meppel hebben de afgelopen jaren dit stukje Reestdal aangepakt. Op 17 december is het project feestelijk afgesloten met alle betrokken partners, grondeigenaren, bewoners en andere belangstellenden. Er waren zo’n 50 aanwezigen, die een tour hebben gemaakt door het gebied.

Door de stadsrandzone
Wethouder Koos de Vos van de gemeente Meppel opende de nieuwe wandelbrug tussen Ezinge en de Reeststouwe. ‘In mijn jeugd was dit de grens van Meppel, over het spoor. Gelukkig zijn dit soort harde grenzen nu verdwenen in dit gebied.’ vertelde de wethouder. Er kan nu vanaf de achterzijde van het station gewandeld worden naar het Reestdal. Een wandelroutenetwerk vanaf het station wijst de weg.

Ook onderdeel van deze route is de wandeltrap, een kortsluiting tussen de driehoek Reeststouwe en de Legeveldsweg. Hilda Mulder van het Recreatieschap Drenthe nam deze samen met de aanwezigen in gebruik. Zij gaf tevens een toelichting op de schilderijlijst, die nog in dit gebied geplaatst wordt. ‘Hier kunnen bezoekers straks een levend schilderij bewonderen’.

Onder begeleiding van dijkgraaf Marga Kool van waterschap Reest en Wieden en Eric van der Bilt van Het Drentse Landschap is een stukje gewandeld door het nieuwe natuurgebied ten zuiden van Ezinge. Hier is nu volop ruimte voor het Reestwater. Daardoor wordt Meppel ontzien in extreem natte situaties en dit draagt bij aan droge voeten voor de inwoners.

Voor fietsers is het gebied ook verbeterd. Wethouder Jaspers Faijer van de gemeente Staphorst nam de deelnemers mee over het nieuwe fietspad langs de Hoogeveensche Vaart. ‘Er kan nu vanaf Berggierslanden helemaal naar Hoogeveen gefietst worden.’ aldus de wethouder. ‘Daarbij zijn ook de vissers langs de Vaart bediend met visplekken en veilige parkeermogelijkheden’.

De tour werd afgesloten in het nieuwe natuurgebied achter het ziekenhuis. Dijkgraaf Marga Kool lichtte hier toe hoe het water van de Reest meer ruimte heeft gekregen. Tegelijkertijd biedt het een stukje dynamische natuur. Echt een toevoeging voor Meppel. De dijkgraaf bedankte hier de aanwezigen: ‘We zijn blij dat er zoveel belangstelling is voor het gebied. We doen het immers voor de mensen!’

Schilderij
In de Ontwikkelingsvisie voor de stadsrandzone is het gebied vergeleken met een schilderij. Een historisch schilderij met een moderne lijst van infrastructuur. De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de restauratie van dit schilderij. Begin 2015 wordt de allerlaatste handeling in dit gebied gedaan: het plaatsen van een schilderijlijst. Zo kan iedereen het levende schilderij van de Reest bewonderen.  Tijdens de afsluiting hebben alle aanwezigen samen een schilderij gemaakt van de stadsrandzone. Een ieder heeft een eigen verhaal, beleving, wens of beeld bij de stadsrandzone opgetekend. Het schilderij gaat op reis langs de diverse betrokken partijen. Zo blijft het gebied bij alle partners onder de aandacht. Samen voelen zij zich nu de curator van het mooie schilderij van de stadsrandzone.

Door Henk Boer

Geef een reactie