Hoogeveen – Tijdens een flitspeiling van de CDA fractie in de Tamboerpassage in Hoogeveen werd duidelijk dat 80% van de ondervraagden het eens is met het CDA: het leenstelsel om studie te bekostigen moet worden afgeschaft.

Met name jongeren maken zich grote zorgen over de schuld die ze overhouden na hun studie. Een gemiddelde studieschuld loopt al snel op richting de € 30.000,-. “De basisbeurs moet weer terug”, aldus 80% van de ondervraagden.

Studeren zonder te lenen is voor veel studenten en hun ouders niet te doen. Alleen collegegeld en boeken kost al gauw € 4500,- per jaar. Het leenstelsel treft vooral gezinnen met een middeninkomen met één of meerdere studerende kinderen. Eerder kregen studenten een inkomensafhankelijke basisbeurs om hun studie te betalen, nu moeten studenten alles lenen en alles terugbetalen. Studeren moet voor iedereen bereikbaar zijn en dus vindt het CDA dat de basisbeurs weer ingevoerd moet worden. Het CDA is bang dat jongeren nu niet gaan studeren vanwege het feit dat ze daarvoor een lening moeten aangaan. Hiermee gaat het leenstelsel in tegen de grondgedachte van het onderwijs: gelijke kansen voor iedereen. ‘Het vergroot de scheidslijn tussen hoger- en laagopgeleiden’.

In de plannen van het CDA wordt het afschaffen van het leenstelsel onder andere bekostigd door de ov-jaarkaart te vervangen voor een trajectkaart tussen de woonplaats en studie of stageplek.

 

Geef een reactie