HOOGEVEEN – Voor de PvdA in Hoogeveen is de maat vol; de partij is van plan het vertrouwen in het college van B en W op te zeggen. “Het is voor ons niet acceptabel dat het college op dezelfde wijze blijft voortmodderen”, zegt fractievoorzitter Inge Oosting. “Meerdere keren hebben wij het college de vraag gesteld of zij zich capabel achten de problemen het hoofd te bieden. Die vraag opnieuw bevestigend beantwoorden, is voor ons niet langer geloofwaardig. Wij zien maar één oplossing: het huidige college gaat naar huis en de raad benoemt een zakencollege, wethouders geselecteerd op basis van hun kennis en kunde en niet op binding met een partij.”

De druppel die voor de PvdA de emmer deed overlopen was de hoofdlijnennotitie van het college waarin het college aangeeft hoe zij denken Hoogeveen financieel weer gezond te krijgen. “Je kunt onderhand beter spreken over een hoofpijnennotitie”, zegt PvdA-er Oosting. “Eerst was de notitie voorzien van een raadsvoorstel, daarna werd het voorstel gewijzigd en vervolgens werd het nieuwe raadsvoorstel ook weer teruggetrokken. Het college stelt nu dat de hoofdpijnennotitie het collegeprogramma vervangt. Hoe kan dit terwijl het collegeprogramma is vastgesteld door de raad? Wat is dan de legitimiteit van dit college?”

Coalitiepartijen medeverantwoordelijk voor chaos Oosting heeft niet alleen kritiek op het college, maar ook op de coalitiepartijen. “Gemeentebelangen, CDA en ChristenUnie waren niet op de hoogte van de hoofdpijnennotitie van het college. Zij reageren er niet of gelaten op. Doordat zij geen afstand nemen en het college niet tot de orde roepen, zijn zij medeverantwoordelijk. De fractievoorzitter van Gemeentebelangen durft het zelfs aan de wethouder te vragen of het een optie is het zwembad en de bibliotheek te sluiten om hiermee de beoogde OZB-verhoging tegen te gaan. De grootste partij in de raad, die verantwoordelijk is voor de vorming van dit college, toont hiermee een schrijnend gebrek aan visie aan. Juist nu is het nodig om je visie te tonen.”

“In de notitie erkent het college te weinig te hebben geluisterd naar kritische geluiden en voorstellen uit de raad. Deze geluiden en voorstellen werden veelal weggestemd door de coalitiepartijen. Verantwoordelijkheid nemen als raadsfractie is wat anders dan ten koste van alles elkaar vasthouden om de rit maar uit te kunnen zitten.”
“De PvdA zal het strijden voor een sociaal Hoogeveen altijd vooropzetten. Kinderen mogen niet de dupe worden. We willen goede zorg voor onze ouderen. Een sociaal minimabeleid. Aandacht voor de dorpen en voldoende sociale woningbouw. Ja, Hoogeveen maken we samen, maar alleen op een manier die voldoende draagkracht heeft in de samenleving omdat het recht doet aan alle inwoners.”

Benoem wethouders op basis van hun kennis en kunde, niet op partijbinding Vertrouwen dat het college het vanaf nu beter gaat doen, heeft de PvdA niet. “In de ruim twee jaar dat dit college aan het roer staat, is er een puinhoop ontstaan die zijn weerga niet kent. Denk alleen maar aan onderwijshuisvesting, de ijsbaan en de halvering van de huishoudelijke hulp. En nu zou dit college het met dezelfde mensen het anders, beter doen? Het college wil dat raad en college nu samen optrekken, in het belang van Hoogeveen. Hoogeveen is juist gebaat bij een kritische raad die durft op te treden. De PvdA laat zich de mond niet snoeren. Het belang van Hoogeveen vraagt nu meer dan ooit een voldoende bekwaam en capabel bestuur.”

De PvdA wil dat de huidige wethouders per direct demissionair worden. Ondertussen moet een procedure opgestart worden om nieuwe wethouders te werven. “Wij zien maar één oplossing gezien het feit dat we al over de helft van deze raadsperiode heen zijn: een zakencollege. De nieuwe wethouders worden geselecteerd op basis van hun kennis en kunde en niet op binding met een partij.”

Oosting roept de andere raadsfracties op haar te steunen. “Het is de plicht van een gemeenteraad op de rem te trappen en vervolgens in te grijpen als het niet goed gaat. Zoals de PvdA dat als enige partij eerder deed bij de plannen voor de ijsbaan, doen we dat nu weer. Realiseren met name de coalitiepartijen zich voldoende dat Hoogeveen aan de rand van de afgrond staat? Durf te zeggen dat het niet goed gaat, dat het al langer niet goed gaat en dat het met dit college ook niet meer goed zal komen.”

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: