HOOGEVEEN – De PvdA wil het naadje van de kous weten rond de vergunningverlening voor ‘De Graanfabriek’, het geplande complex voor 420 arbeidsmigranten. Vorige week werd bekend dat de vergunning is ingetrokken. De PvdA heeft over de gang van zaken kritische vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

“De gemeente heeft een verkeerde vergunning verleend voor de bouw van het complex. Wij willen weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, maar ook hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen”, trapt PvdA-fractievoorzitter Stan van Eck de vragen aan het college af.

Naar aanleiding van bezwaren van omwonenden is door gemeente opnieuw naar de al afgegeven vergunning gekeken en luidde de conclusie dat de vergunning ten onrechte is verleend. “Wat als de omwonenden niet in verzet waren gekomen, was het complex dan op basis van verkeerde gronden gewoon gebouwd”, zo vraagt Van Eck zich af.

Haastwerk
De PvdA wil onder meer weten wie wanneer en op basis waarvan heeft besloten de afgegeven vergunning voor een second opinion voor te leggen aan interne en externe adviseurs. Ook wil de partij weten wie het initiatief heeft genomen tot intrekking van de vergunning; de gemeente of de initiatiefnemer van De Graanfabriek.
“Het college geeft aan te verwachten dat deze maand nog een nieuwe vergunningsaanvraag wordt ingediend. Wij plaatsen vraagtekens bij deze haast”, geeft het raadslid aan. “Haastwerk vergroot de kans op nieuwe fouten. Waarom moet het per se voor 1 januari ingediend worden?”

Onrust
“De gemeenteraad is pas geïnformeerd over de intrekking van de vergunning nadat er al publicaties in de regionale media waren verschenen. Wij willen weten waarom de raad dit uit de pers heeft moeten vernemen”, besluit de PvdA-er.
“Gezien de onrust die er al heerst rond dit project verwachten we dat het college de urgentie van onze vragen inziet en spoedig met een reactie komt.”

Geef een reactie