Hoogeveen – In een ingelaste raadsvergadering heeft de gemeenteraad van Hoogeveen vrijdagavond groen licht gegeven aan een garantstelling van 4,5 miljoen euro voor het obligatiefonds ten behoeve van de nieuw te bouwen ijshal. Nu is de provincie aan zet om te doen wat ze beloofd heeft en het subsidiebedrag van 5 miljoen euro toe te wijzen aan Hoogeveen.

Na de opening door burgemeester Loohuis kregen 3 personen 3 minuten spreekrecht. Gerrit Koele van het HOC pleitte bevlogen voor de garantstelling; hij wees op de uitstraling en de kans op een trendbreuk. Peter Nijenhuis gaf aan dat hij liever op de fiets naar een ijshal ging. Tenslotte kreeg Ewout Klok het woord. Hij gaf aan dat het risico van de garantstelling volgens hem klein is. Hoogeveen wordt door de ijshal een centrum voor volkssport.
Daarna kwamen de fracties aan het woord. Het was snel duidelijk hoe de kaarten lagen.
VVD, CU, GB, SP en GL waren voor. D66 ook maar met toch wel grote twijfels. Van het   CDA stemden 5 voor en 2 tegen. De PvdA tenslotte was tegen het voorstel zodat het werd aangenomen met een ruime meerderheid. Wat Inge Oosting van de PvdA ontlokte dat Anno Wietze Hiemstra nu al gemist wordt vanwege de begrotingsdiscipline. Zij had liever een nieuw zwembad.

Geef een reactie