Hoogeveen – Vanavond nam na 13 jaar raadsgriffier te zien geweest, Jan Pieter Wind afscheid van de gemeenteraad.

Uit handen van Burgermeester Karel Loohuis en Jan Stoefzand van gemeentebelangen, kreeg hij namens het hele gemeentebestuur een schilderij overhandigd. Uit handen van de griffier van de gemeente de Wolden werd hem een foto compilatie aangeboden. Met foto’s die door hem zelf gemaakt waren, met de personeelsreisjes. En zijn vrouw werd in de figuurlijke bloemetjes gezet.

de Heer Wind kwam in dienst van de gemeente Hoogeveen Na dat in 2002 in Nederland de wet dualisering van kracht ging, waarbij de functie van raads griffier bij de gemeenteraad werd geïntroduceerd. En dus hier een functie kwam als griffier die wettelijk was geregeld.

Hij en zijn vrouw werden flink in de letterlijke bloemetjes gezet.

Door Henk Boer

Geef een reactie