Politiek

Raadspraat /De groene SP-er

Door Jeroen Pomper: Groen en SP, gaat dat samen, we zijn toch immers een ‘rode’ partij? Ja en ja is dan mijn antwoord. Onze politieke kleur is weliswaar rood, maar we hebben absoluut (en juist daarom) ook oog voor het milieu, duurzaamheid, de natuur en dierenwelzijn. Wij zijn een rode partij met een dikke groene rand.

En met die groene rand voel ik mij persoonlijk sterk verbonden. In de gemeentelijke politiek zijn het milieu, duurzaamheid, de natuur en dierenwelzijn mijn persoonlijke speerpunten waar ik mij graag voor inzet. Het valt mij op dat er binnen onze gemeenteraad bij de bespreking van diverse voorstellen te weinig aandacht wordt geschonken aan de gevolgen voor flora en fauna, dus planten en dieren. Er wordt vaak alleen gekeken of er wordt voldaan aan de wettelijke eisen, zoals het opstellen van een milieu effect rapportage (MER). Een actueel voorbeeld is het Afwegingskader Zonne-energie. Straks wordt het mogelijk om zonneparken te bouwen op landbouwgronden. Bij het verlenen van een vergunning voor deze zonneparken hoeft er geen MER te worden opgesteld, in principe zou er dus gebouwd kunnen worden zonder dat er gekeken wordt naar wat de gevolgen zijn voor de natuur. Maar wat betekent dit voor de weidevogels of de bijen? Zelfs de wethouder had hier geen duidelijk antwoord op.

Wel geeft de wethouder aan rekening te willen houden met de gevolgen voor de natuur wanneer belangenorganisaties problemen aan zullen kaarten. Laten we hopen dat de belangen voor de natuur dan ook serieus gewogen gaan worden. Wat ook een ‘hot’ item is, is de opwarming van de aarde en de gevolgen hiervan, zoals overlast van water en hitte. Op 7 december zullen we als gemeenteraad de visie ‘Klimaat robuust Hoogeveen’ vaststellen. Aan de hand van deze visie zal het college een uitvoeringsplan gaan schrijven waarin maatregelen komen te staan die nodig zijn om de gevolgen van de opwarming van de aarde te bestrijden. Dat is dan ook noodzakelijk, maar wij vragen ons af of deze maatregelen voldoende zijn. Denk bijvoorbeeld het onderhoudsniveau van straatkolken. Voldoet het huidige onderhoudsniveau wel? Dit zijn dingen waar wij als raad rekening moeten houden.

En naast het bestrijden van de symptomen moeten we met elkaar ook voorkomen dat de aarde steeds meer opwarmt. En dat kan alleen met een toekomstvisie die ver vooruit kijkt. De meerderheid van de raad heeft onlangs besloten dat bij nieuwbouwplannen gasleidingen aangelegd kunnen worden. De motivatie is dat “dit de vraag is van toekomstige bewoners; zonder gasleidingen verkopen wij geen woningen.” Dus: we moeten niet teveel betuttelen maar voldoen aan de vraag van de mensen. De SP vraagt zich af of we daar goed aan doen. De overheid moet immers ook besluiten kunnen nemen die misschien niet zo populair zijn, maar wel noodzakelijk. Dan zijn er andere, grotere belangen. Echt duurzaam bouwen is wel een wens van ons college, maar de werkelijkheid is dat de maatregelen te vrijblijvend zijn. En dan gaat het niet alleen om het weglaten van gasleidingen. Wanneer we echt willen dat we ‘klimaatneutraal’ gaan worden moeten we nu de juiste stappen nemen. En dan mogen we bij nieuwbouwplannen best hogere eisen gaan stellen wat betreft duurzaamheid. We hebben nog een lange weg te gaan, maar ik ben er van overtuigd dat het geluid van de SP onmisbaar is in de Hoogeveense gemeenteraad om de toekomst duurzamer, milieubewuster en diervriendelijker te maken.

Geef een reactie