Hoogeveen – Wethouder Bert Otten heeft Ria Kuik bedankt voor al haar werkzaamheden voor de welstandscommissie van Hoogeveen. Eind 2011 werd Ria Kuik benoemd als burgerlid van de welstandscommissie. Deze commissie adviseert over de grotere bouwplannen en welstandskwesties.

In de beginjaren van haar deelname kwam deze commissie eenmaal in de twee weken bijeen. De naam van de commissie veranderde al snel in de commissie Ruimtelijke Kwaliteit een Cultuurhistorie. Ria’s inbreng werd opgenomen in het uiteindelijk advies van de commissie. Haar stem is meer dan eens doorslaggevend geweest voor het uiteindelijk advies. Na de aanpassing van de welstandsnota, waarbij grote delen van de gemeente welstandsvrij werden, en het samengaan van de Drentse en Groningse commissie, nam het aantal bouwplannen dat in de commissie aan de orde kwam, af. Hierdoor komt de commissie nu nog eenmaal in de maand bijeen. Na ruim zes jaar wil Ria stoppen met haar werk. Ze heeft aangegeven haar rol als burgerlid met veel plezier te hebben gedaan.

Geef een reactie