Hoogeveen – De provincie Drenthe heeft 1,15 miljoen euro toegekend aan drie Hoogeveense projecten in het stadscentrum. De projecten sluiten aan bij het provinciale beleid om Drentse steden te ondersteunen hun regionale functie te kunnen blijven vervullen. Er gaat 500.000 euro naar de Oranjebuurt. Voor het aanleggen van kleine pleinen in de Hoofdstraat krijgt Hoogeveen 400.000 euro en 250.000 euro is bestemd voor Park Dwingeland.

Gedeputeerde Rein Munniksma overhandigde de symbolische cheque aan inwoners van de Oranjebuurt. “De Oranjebuurt bestaat 100 jaar en is één van de eerste sociale woningbouw in Drenthe. De buurtbewoners vormen een hechte gemeenschap. Dat zie je ook in hun betrokkenheid bij de plannen. Met het geld van de provincie wordt de openbare ruimte opnieuw gericht, passend bij een vitale buurt”, aldus gedeputeerde Munniksma. Goede samenwerking

In de Oranjebuurt komen betere speel- en ontmoetingsplekken en meer groen. De gemeente houdt rekening met het monumentale karakter van de wijk. Zo komt de ouderwetse trottoirband weer terug in het straatbeeld. Wethouder Gert Vos benadrukt de goede samenwerking met de provincie en Woonconcept: “We hebben samen gekeken wat er nodig was. Deze extra impuls van de provincie had de Oranjebuurt precies nodig. Het doet ook recht aan de grootschalige renovatie van de buurt door Woonconcept de afgelopen jaren.”

Door Henk Boer

Geef een reactie