HOOGEVEEN – Het RvEC en PricoH zijn natuurlijke innovatiepartners. “Zo bieden we samen al jarenlang Dotato (Italiaans voor excellent), een speciaal programma voor meerbegaafde kinderen in groep 8 in vakken als science, filosofie en wiskunde. Ook voor kinderen die uitblinken op het vlak van techniek is er een speciaal gezamenlijk aanbod: Discovery”, zegt Sonja.

“We kijken in ons onderwijs steeds meer vanuit het kind. Het gaat er niet om dat het kind in het systeem moet passen. Het systeem moet juist het kind volgen”, zegt Pidi Reitsma, afdelingsleider in de onderbouw van mavo, havo en vwo van het Roelof van Echten College (RvEC). De schoolbesturen van het RvEC en PricoH hebben de ambitie om het 10-14-onderwijs in Hoogeveen van de grond te krijgen. “Dit initiatief biedt leerlingen meer tijd om te ontdekken wat ze willen, wat ze kunnen én wat bij hen past, voordat ze een keuze voor het voortgezet onderwijs maken”, zegt Lia Jaspers, intern begeleider op PricoH-basisschool De Regenboog. Zij vormt samen met Pidi en Sonja Lekatompessy (intern begeleider en schoolleider op PricoH-basisschool De Weidebloem) het kartrekkersteam voor Hoogeveens 10-14-onderwijs.

Leerlingen laten bloeien
Het 10-14-initiatief in Hoogeveen bevindt zich al lange tijd in een beginfase, maar de scholen vinden het nu tijd om concretere stappen te zetten. De schoolbesturen en kartrekkers werken voortvarend samen. Pidi legt uit: “Het is een fantastische uitdaging om samen met de basisscholen het onderwijs beter te maken en leerlingen te laten bloeien. Het is echt vreemd dat in ons onderwijssysteem kinderen al op twaalfjarige leeftijd moeten kiezen. Na de positieve ervaringen met Dotato en Discovery zeiden we tegen elkaar: we moeten verder gaan. We zijn er nog niet. Leerlijnen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs moeten veel meer op elkaar gaan aansluiten en gaan doorlopen. We halen niet alles uit het potentieel van kinderen.” De drie kartrekkers nemen samen deel aan de Werkplaats 10-14 van KPC Groep. Dat werpt vruchten af, zegt Lia: “We ontdekken samen wat we nodig hebben om op weg te worden geholpen. De Werkplaats zet ons aan tot nadenken en ons beeld over 10-14-onderwijs wordt verbreed. We ervaren dat we hierdoor voor ons eigen project betere keuzes maken. Ook zien we in de Werkplaats dat de route naar 10-14-onderwijs in elke context anders is. Er is geen blauwdruk of vast recept.”

Klein beginnen, vanuit succes groeien
De kartrekkers komen wekelijks bij elkaar. Lia: “We hebben absoluut de steun van onze directies en ook de collega’s in de scholen zijn heel enthousiast. Sommigen geven aan dat ze heel graag willen meedenken en betrokken willen worden. In co-creatie gaan we met werkgroepen onze ideeën verder concretiseren, zoals met het curriculum.” Sonja vult aan: “Onze droom is dat de route het kind gaat volgen vanuit het idee: soms mag je nog wortelen, soms mag je al vliegen. Het komende schooljaar willen we alles voorbereiden en mogelijk kunnen we dan in het schooljaar 2022-2023 van start. Het zou mooi zijn als we met een groep van twintig leerlingen van een aantal PricoH-scholen kunnen starten. Net als bij Dotato willen we klein beginnen en vanuit succes verder gaan groeien.”

Kansen voor kind en gemeenschap
“Ik spreek ook voor Sonja, Lia én onze scholen als ik zeg dat we de kinderen het 10-14-onderwijs zo gunnen”, vervolgt Pidi. “We geloven echt dat er meer in de leerlingen zit dan we soms zien. Deze onderwijsvernieuwing biedt zoveel kansen. Mensen in het Hoogeveense zijn doorgaans heel erg nuchter en bescheiden. De Hoogeveense gemeenschap gunnen we van harte 10-14-onderwijs. Het kan de kinderen en mensen hier verder brengen.”

Op de foto van links naar rechts: Lia Jaspers, Sonja Lekatompessy (op de glijbaan) en Pidi Reitsma.

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: