HOOGEVEEN – Samen met Bryan Tigelaar uit 4havo heeft ze een aantal lessen gebarentaal gegeven, aan leerlingen én aan docenten. Marion: “Bryan en ik zijn voor ons profielwerkstuk bezig met gebarentaal. Hoe verschilt het aanleren van gebarentaal bij meerdere doelgroepen? Welke doelgroep kan makkelijker gebarentaal leren: volwassenen of jongvolwassenen? Om dat te onderzoeken, besloten we BOV-uren gebarentaal te geven. Het was erg leuk om even in de schoenen van een docent te staan!”

“Op het lesrooster van RvEC-leerlingen van locatie Bentinckspark staan BOV-uren: uren voor begeleiding, ondersteuning of verdieping”, vertelt Claus Benjamins, afdelingsleider havo. “Leerlingen kiezen zelf hoe zij deze uren willen invullen. Dat doen zij natuurlijk samen met hun mentor en docenten. Zij coachen leerlingen intensief en helpen om goede keuzes te maken. Marion en Bryan zijn daar een fantastisch voorbeeld van!”

Profielwerkstuk
Dankzij haar verschijning in de coronapersconferenties heeft gebarentolk Irma Sluis veel mensen enthousiast gemaakt voor gebarentaal. Het zette Marion en Bryan aan het denken over het leren van gebarentaal. “Hoe leer je eigenlijk gebarentaal? En heeft leeftijd invloed op hoe gemakkelijk je gebarentaal kunt leren? Deze en andere vragen onderzoeken wij in ons profielwerkstuk”, zegt Bryan. “We onderzoeken welke doelgroep het makkelijkste gebarentaal kan leren: horende tieners of horende volwassenen. Het leek ons leuk om lessen gebarentaal te geven tijdens de BOV-uren. We hebben lessen gegeven aan leerlingen en aan docenten.

Ezelsbruggetjes
“We begonnen met het handalfabet leren, dat ging bij iedereen wel redelijk snel. Na de laatste les willen we bekijken hoe goed de groepen het handalfabet, de getallen, dagen van de week en jezelf voorstellen onder de knie hebben. Na de laatste les gaan we conclusies trekken en ronden we ons profielwerkstuk af.

Foto:RvEC

Door Henk Boer

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: