Foto © RvEC

HOOGEVEEN – De eerstejaars vmbo-leerlingen van het Roelof van Echten College (RvEC) hebben afgelopen week deelgenomen aan onderwijsproject Globaland, een spannend simulatiespel over de maatschappij en de wereld. Door het uitvoeren va​n opdrachten met maatschappelijke thema’s verdienden ze geld om hun virtuele land te verbeteren.

Foto © RvEC

De situatie in de virtuele wereld van Globaland was problematisch: slecht onderwijs, geen goede wegen en een vervuild milieu. De leerlingen vormden in groepjes de leiders van deze landen en verbeterden in vier spelrondes de situatie in hun land. Alle opdrachten gingen over mondiale problemen, zoals oneerlijke handel, vrouwendiscriminatie, vluchtelingenproblematiek, honger en armoede in de wereld. De leerlingen dachten na over deze problemen en hoe we in Nederland hiermee te maken hebben. Met de opdrachten verdienden de leerlingen zogenaamde Globa’s, de munteenheid in Globaland. Dit investeerden ze naar eigen inzicht in hun land: hoeveel belasting wordt er geheven, hoe wordt het geld verdeeld over de ministeries en met welke groepen wordt samengewerkt om internationale problemen op te lossen? Op een grote poster met ‘cartoonstickers’ zagen leerlingen hoe zij de situatie van hun land verbeterden.

Onderwijsproject Globaland
Het onderwijsproject Globaland is onderdeel van Stichting Cross Your Borders die in 2004 is opgezet door jongeren die zich betrokken voelen bij mondiaal onrecht. Globaland maakt leerlingen bewust van armoede en onrecht in de wereld. Op een innovatieve manier werken leerlingen aan verschillende competenties, zoals (zelfstandig) werken in groepen, brainstormen en discussiëren, creatief denken en werken, keuzes maken en reflecteren. Het simulatiespel maakte de leerlingen van het RvEC erg enthousiast. Kijk voor meer informatie op www.crossyourborders.nl.

Door Henk Boer

Geef een reactie