Invoering Sportspullenpasje
HOOGEVEEN – De scholen beginnen weer te draaien en daar hoort ook de voorbereiding op het nieuwe schooljaar bij. Ouders krijgen te maken met extra uitgaven voor hun kinderen. Sinds de gemeente Hoogeveen de extra bijdrage voor schoolkosten heeft afgeschaft, komen er bij Stichting Leergeld Hoogeveen meer aanvragen voor schoolspullen binnen. Dat zijn niet alleen spullen voor de leervakken. Sport is een belangrijk onderdeel van het schoolprogramma. Om daar goed aan te kunnen meedoen heb je sportkleding nodig. De scholen voor voortgezet onderwijs in Hoogeveen stellen dan ook het dragen van sportkleding verplicht. Maar niet ieder huishouden heeft geld om nieuwe sportspullen te kopen.

Daarom heeft Stichting Leergeld Hoogeveen het initiatief genomen om met Intersport Jan Bols afspraken te maken over de uitgifte van een sportspullenpasje. Ouders kunnen een aanvraag doen bij de Stichting Leergeld via www.leergeld.nl/Hoogeveen voor kinderen die op het voortgezet onderwijs zitten. Als de aanvraag wordt toegewezen kan een sportspullenpasje worden afgehaald bij Intersport Jan Bols. Voor een bedrag van €75 kan in de winkel een basisuitrusting voor de schoolsport worden aangeschaft: een shirt, een sportbroekje en een paar sportschoenen. Natuurlijk kan er voor het nieuwe schooljaar ook nog steeds een schoolspullenpasje voor de “gewone” vakken worden aangevraagd!

Geef een reactie