Hoogeveen – Voor alle kinderen in Nederland geldt de leerplicht. Ook kinderen in een asielzoekerscentrum gaan dus gewoon naar school. De gemeente moet ervoor zorgen dat de leerplichtige kinderen die in het asielzoekerscentrum komen wonen, naar school kunnen. In overleg met de scholen in Hoogeveen zijn hierover afspraken gemaakt. Burgemeester Karel Loohuis: ‘Het is mooi om te zien dat de directies van de scholen eensgezind de verantwoordelijkheid voor de opvang van deze kwetsbare groep kinderen en jongeren op zich genomen hebben.’

Basisonderwijs
De kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen naar ’t Kienholt of De Weidebloem. Deze twee scholen staan het dichtst bij het asielzoekerscentrum. Beide scholen hadden te weinig extra capaciteit om het verwachte aantal kinderen, totaal ongeveer 50 per school, een plaats te kunnen bieden. Daarom heeft het college van B&W besloten ruimtes bij te plaatsen en te huren. De kosten hiervoor komen voor rekening van het COA.

De kinderen komen in aparte groepen. Op deze manier kunnen ze de aandacht en begeleiding krijgen die nodig is. Uiteraard komen alle kinderen elkaar op het plein wel tegen, zodat samen spelen mogelijk is. Ook zullen de scholen activiteiten met beide groepen kinderen gaan organiseren, waardoor er ook sprake kan zijn van een evenwichtige opbouw in de contacten, een begeleide integratie en maximale aandacht voor de pedagogische kant van de opvang van deze kwetsbare groep.

Voortgezet onderwijs
Jongeren uit het asielzoekerscentrum kunnen voor voortgezet onderwijs naar het Roelof van Echten College of naar RSG Wolfsbos. Beide scholen zullen een aantal leerlingen opvangen. In de lessen ligt de focus in eerste instantie op het leren van de Nederlandse taal. Om die reden zullen de kinderen in kleine groepen hun lessen volgen.

Door Henk Boer

Geef een reactie