HOOGEVEEN – Dik vierhonderd ingevulde protest kaarten, voornamelijk op een zaterdagmiddag opgehaald op de Hoofdstraat in Hoogeveen. Hennie parkeerde de gevulde kruiwagen voor de tafel van B&W tijdens de algemene beschouwingen in de Hoogeveense gemeenteraad.

‘Quo vadis?’ Wat de SP betreft zeggen we NEE tegen de bezuinigingen op het Sociale Domein. Meerdere partijen leken in te stemmen met het betoog van SP fractievoorzitter Jutta van den Oord. Bij de stemmingen over een drietal SP-moties die op de volgende raadsvergadering plaats gaan vinden zal blijken in hoeverre fracties echt bereid zijn te luisteren naar de stem van heel veel inwoners.

Geef een reactie