“Wij vrezen, nee weten zeker dat deze plannen levens gaan kosten”

door Alexander van Netten:
Hoogeveen – Vrijdagavond vond in de Vredehorst het SP debat over de sluiting van kindergeneeskunde en verloskunde in ziekenhuis Bethesda plaats. Hoewel de opkomst tegenviel was de passie, de strijd- én actiebereidheid er niet minder om. Het debat werd geleid door tweede kamerlid Henk van Gerven van de SP.

Duidelijk kwam de woede en het ongeloof over het voorgenomen besluit van het TREANT-bestuur, om de afdelingen kindergeneeskunde en verloskunde te sluiten, voor het voetlicht. In het publiek waren, naast bezorgde burgers, ook raadsleden Jutta van Oord (van de organiserende SP), Catherina van Hien (GroenLinks) en wethouder Erwin Slomp (Gemeentebelangen) aanwezig.

“Er zullen doden vallen”
Die weinig verhullende woorden kwamen van Maartje Hars, verloskundige in Hoogeveen die in een tweegesprek met Henk van Gerven een sombere toekomst schetste mochten de plannen van Treant doorgaan. Door de afstand (of dit nu via ambulance vervoer of privé vervoer is) naar de ziekenhuizen in Hardenberg, Zwolle of Assen, zal de tijd van huis naar zorg de veel genoemde 45 minuten norm veelvuldig overschrijden. Want, zo is gebleken uit een eigen onderzoek van de verloskundigen in Centring Pregnancy groepen, maar 2% van de zwangeren uit het huidige verzorgingsgebied zullen naar het Scheperziekenhuis in Emmen gaan. “Centring Pregnancy houd in dat zwangere vrouwen in groepen van 12 tot 18 deelnemers begeleid worden door de gehele zwangerschap. Daar hebben wij, nog voor de huidige onrust, gevraagd voor welk ziekenhuis men zou kiezen als Bethesda geen zorg meer zou bieden”, licht Maartje toe.

Haar verhaal en zorgen zijn schrijnend, op een rijtje:

 • Met 68% van de bevolking onder de armoede grens heeft een groot deel van de patiënten geen eigen vervoer. “Soms breng ik ze met mijn auto naar het ziekenhuis, gewoon omdat het niet anders kan!”
 • Er zullen zorgmijders komen, de keuze tussen ziekenhuisbezoek (en de daarbij komende kosten van vervoer) of de boodschappen is een probleem dat reëel zal worden en de keuze van een moeder duidelijk. Zo zullen bepaalde, noodzakelijke controles niet of te laat plaatsvinden.
 • Er zullen door complicaties en de afstand doden vallen, baby’s of moeders zullen levenslange handicaps krijgen door zaken als bijvoorbeeld interne bloedingen of zuurstofgebrek.
 • Kinderen of moeders kunnen, mochten zij langer in het ziekenhuis moeten verblijven moeilijk bezoek krijgen gewoon omdat het sociaal vangnet rondom hen zwak is, of omdat de financiën ontbreken om op en neer te reizen. En niet alleen geld, maar alleen al tijd spelen dan een rol.
 • In omliggende ziekenhuizen zullen opname-stops voorkomen zodat er kostbare tijd verloren gaat aan het zoeken van zorg. Ook in noodgevallen.

“Nu al is de onrust onder de Hoogeveense zwangeren groot. Velen hebben van Treant al een brief ontvangen over de plannen en de gevolgen. Ons spreekuur loopt voortdurend uit deze week en soms barsten zwangeren in tranen uit door de wanhoop en onzekerheid”.  verwoordt verloskundige Hars de situatie in haar praktijk.

In de zaal zijn drie voormalig artsen van het Bethesdaziekenhuis. Duidelijk nog steeds erg betrokken bij het hospitaal, bemoeien gyneacoloog Koppe en kinderartsen Muis en Van Leeuwen zich regelmatig met de sprekers. Zelfs de 45 minuten richtlijn is totaal onverantwoord benadrukken zij. Bij een fluxus (interne bloeding waarbij een vrouw tot drie liter bloed kan verliezen) is 20 minuten al veel  te lang. Van deze artsen komt ook de vraag of het bestuur van Treant hier niet van op de hoogte is. “Jawel, wij hebben ze alle gegevens en de komende problemen aangegeven ver voor dit besluit wereldkundig is gemaakt. Zij hebben dat gewoon naast zich neergelegd”. Het valt even stil van verbijstering bij deze woorden. “Dat is ook de reden dat wij de politiek en de media hebben opgezocht met onze brandbrief en daarom zijn wij vanavond ook hier”; antwoordt de dappere woordvoerster van 4 samenwerkende organisaties uit.

Het is overigens tekenend dat in het gesprek na het debat blijkt dat niet iedereen van de aanwezige verloskundigen in beeld wil of met naam wil worden genoemd. Hars hierover: “Ik werk wel met het ziekenhuis maar niet in het ziekenhuis. Enkelen van ons werken zowel voor de verloskundigenpraktijk als voor Treant en voor hen is het een andere zaak.” (De Hoogevener heeft hier bij het kiezen van de foto’s en plaatsen van de foto’s zoveel mogelijk rekening gehouden -red.)

“Dit is onacceptabel”
Wethouder Erwin Slomp wordt tijdens het debat gevraagd naar de politieke stappen die het college van Hoogeveen neemt en van plan is te gaan nemen. De wethouder nam daarvoor de tijd. “Vanaf het moment dat ik wethouder ben, ben ik ook dagelijks met dit dossier bezig. Ten eerste was ons, mijn voorganger Erik Giethoorn, voorgehouden dat de afdeling verloskunde en kindergeneeskunde geen gevaar zou lopen. Hij had dit bij de overdracht nog maar net verteld toen bestuursvoorzitter Carla van der Wiel belde met het voorgenomen besluit de afdeling te sluiten. Wij waren verbijsterd en teleurgesteld en zijn gelijk in actie gekomen. Dit is onacceptabel! En dit mag NIET gebeuren. “

Hij beschrijft zijn acties van dag tot dag. Er is gebeld met verzekeraars, met Henk Jumelet (provinciaal gedeputeerde CDA), wij hebben onderzoeksbureau Twynstra Gudde de opdracht gegeven het beslisdocument van Treant te analyseren en te kijken naar oplossingen. Deze resultaten zullen wij binnenkort gaan delen met zowel Treant maar ook de bevolking. We willen een gesprek met de Raad van Bestuur en aanstaande dinsdag heb ik een afspraak met Carla van der Wiel, die eerder afspraken af heeft gezegd. Ik wil tot een oplossing komen en ben voorzichtig positief dat we de neuzen dezelfde kant op kunnen krijgen. Zeker nu ook het Zilverenkruis (zorgverzekeraar) in de pers aangegeven heeft een eigen onderzoek te doen naar de best haalbare oplossing voor dit probleem. Dat zij het niet met het voorgenomen besluit eens zijn zegt nogal wat”

Slomp raakt niet uit het veld geslagen als hem de kritische vraag wordt gesteld hoe hij denkt om te gaan met de bestuursvoorzitter die, aldus de vragensteller, tot nu toe niets anders heeft gedaan dan beloftes breken, halve waarheden heeft verteld en het mantra blijft herhalen dat er te weinig kinderartsen zijn. “Ik ga open het gesprek met mevrouw van der Wiel aan. Maar, voor ik wethouder werd heb ik gewerkt als politieman. Geloof me ik heb genoeg verhoren gedaan om te kunnen beoordelen of iemand liegt!”.

Nog twee kinderartsen weg
In reactie op de stelling van Henk van Gerven dat er genoeg kinderartsen zijn in Nederland en een opmerking uit het publiek dat er in Hoogeveen helemaal geen tekort is aan kinderartsen,  legt kinderarts Muis een bom onder dat verhaal: “Wat u misschien nog niet weet, maar er vertrekken binnenkort twee kinderartsen van de afdeling in Hoogeveen. Mede door de opstelling van het bestuur en de onzekerheid die dat allemaal met zich meebrengt.” Een schokgolf gaat door het kerkgebouw.

“Dan moet er gezocht worden naar samenwerkingsverbanden!” reageert Henk van Gerven. “Helaas  moeten ziekenhuizen door de zorgwet van toenmalig minister Borst concurreren. Dat heeft tot gevolg dat ze volgens de wet niet mogen samenwerken om te voorkomen dat er monopolies ontstaan.” En momenteel zijn het de zorgverzekeraars (die blijkbaar alles mogen) die dit soort samenwerkingen toch tot stand proberen te krijgen.”

Oplossingen en actie
Het is duidelijk geen eenvoudige opgave en een eenduidig antwoord lijkt zich niet voor te doen om de problemen bij Treant op te lossen. Maar de strijdbaarheid en actiebereidheid zijn groot:

 • De gemeentepolitiek is vol in actie en legt contacten met alle betrokken partijen om de neuzen dezelfde kant op te krijgen.
 • De provinciale politiek zal in actie komen.
 • In de tweede kamer zullen vragen worden gesteld aan de minister door de SP, Christen Unie, CDA, PvdA en GroenLinks.
 • De 17 jarige Thom van der Veldt heeft een online petitie opgestart (die u nog steeds kan tekenen) die onderhand bijna 8500 keer is getekend.  (Teken hier voor het  tekenen van de online petitie)
 • De verloskundigen zullen samen met de verpleegkundigen in actie komen. Ondersteund door de vakbonden.
 • “Als het nodig is zal er een debat worden aangevraagd door de SP (hopelijk in samenwerking met de andere partijen). Dan moet de bevolking van Hoogeveen met bussen naar de tweede kamer; er is niets dat zoveel indruk maakt op politici als een volle tribune.” aldus van Gerven. Die toch als hoofdoplossing de dialoog met het bestuur van Treant ziet. Iets waar de aanwezigen onderhand een hard hoofd in hebben.
 • Jutta van Oord (fractievoorzitter SP Hoogeveen) geeft aan zich te beraden op verdere acties: “De stelling die het Treantbestuur blijft herhalen, dat wij de onruststokers zijn is niet waar. Wij strijden gewoon open en eerlijk voor het behoud van een volwaardig Bethesda en zullen dat blijven doen”.

Directe, panklare oplossingen zijn er niet gevonden tijdens deze bijeenkomst; maar één ding staat als een paal boven water: Niemand van de aanwezigen legt zich neer bij de voornemens van het Treant bestuur en ook de voorgenomen verandering in het bestuur (er zijn plannen om de samenstelling te wijzigen en twee artsen toe te voegen) kunnen op hevige tegenstand rekenen. Hoogeveen zal vechten voor het behoud van de verloskunde en de kindergeneeskunde in Bethesda. Hoogeveen zal knokken voor het behoud van een volwaardige zorg in Bethesda en als het bestuur de poot stijf houdt is de lawaaidemonstratie zeker niet de laatste actie die het bestuur te wachten staan.

[smoothslider id=’1′]

Door Henk Boer

Geef een reactie