Hoogeveen – De SP zegt van verschillende kanten klachten te krijgen dat de gemeente laks is met het uitbetalen van gelden. De partij vindt dat de gemeente de mensen die het toch al moeilijk hebben hiermee nog meer in de problemen jaagt.Bianca Behr

Fractievoorzitter Behr: ‘Als je al weinig geld hebt, heb je geen buffer om eventjes geld voor te schieten. De schulden kunnen hierdoor flink oplopen. Dat betekent dat rekeningen niet betaald kunnen worden en dat mensen extra administratiekosten moeten betalen en soms zelfs een deurwaarder aan de deur krijgen. Je zou er als gemeente alles aan moeten doen om dat te voorkomen. Ik zou zelfs zeggen: als mensen door traagheid van de gemeente extra kosten hebben, zou de gemeente die ook moeten betalen.’ Donderdag bij de gemeenteraadsvergadering zal de SP vragen stellen over deze klachten.

De partij komt donderdag ook terug op eerder schriftelijk gestelde vragen over de terugbetaling van ten onrechte opgelegde boetes. Met de Participatiewet zijn hoge boetes afgesproken voor mensen die vanuit de bijstand fouten maken of kleine overtredingen begaan. De minister heeft onder druk van de Nationale Ombudsman en de rechter deze wetgeving moeten veranderen. In de tijd dat de wetgeving gold zijn in Hoogeveen echter 32 van zulke boetes opgelegd. Voor in ieder geval een deel van deze boetes geldt dus dat de hoogste rechter vindt dat deze onredelijk zijn. De SP vindt het niet meer dan billijk dat de gemeente deze onredelijke boetes terug betaalt. Het college beroept zich echter op de letter van de wet en stelt dat in de periode dat de boetes zijn opgelegd, deze rechtmatig waren. Heel veel andere gemeenten in Nederland kiezen er wel voor om de boetes terug te betalen. Behr: ‘Kennelijk vindt Hoogeveen het gat in de begroting belangrijker dan rechtvaardigheid naar deze mensen die het toch al zo zwaar hebben.’

Door Henk Boer

Geef een reactie