Hoogeveen – Als afsluiting van het seizoen bracht een tiental SP-vrijwilligers woensdag een bezoek aan museum de 5000 Morgen. Er was dit jaar gekozen voor een uitstapje naar het museum omdat deze over een paar maanden wordt gesloten. De collectie verhuist naar de bibliotheek.sp-5000-morgen

Het schijnt dat daar meer ruimte beschikbaar is dan in het museum. Medewerkers van het museum vertelden dat er de laatste tijd meer bezoekers komen om dezelfde reden. Veel mensen vinden het jammer dat het historische pand wordt verlaten. De SP-fractie heeft er in de gemeenteraad alles aan gedaan om de verhuizing te voorkomen maar vond slechts GroenLinks en D66 aan zijn zij. De meerderheid besloot anders.

De groep kreeg een rondleiding van een deskundige museumvrijwilliger. Eén van de SP-vrijwilligers merkte op: ‘Zo’n rondleiding is eigenlijk onmisbaar. Die holle boomstam die daar hing had ik nog nooit opgemerkt, dat schijnt een soort waterleiding geweest te zijn. Mooi om het verhaal te horen dat daarbij hoort! En bijzonder dat dat na honderden jaren nog bewaard is.’ Het museum bleek meer bijzondere stukken te hebben. Voorzichtig en met handschoenen aan werden sommige getoond.

Veel van deze stukken duiken op na zolderopruimingen. Er wordt nog steeds veel aangeboden. De gids kon soms uit eigen ervaring vertellen hoe sommige artikelen werden gebruikt en ook in de groep SP-ers bleken mensen te zijn die iets wisten uit eigen ervaring of uit verhalen van de familie. Maar als die generatie is uitgestorven worden deze redelijk recente artikelen net als de oudere stukken overblijfselen uit een ver verleden. Dan kunnen we ons alleen nog maar verwonderen over het vakmanschap en de creativiteit van mensen die vér voor ons leefden. Fractievoorzitter Behr merkte op: ‘Het is goed dat er plaatsen zijn waar deze spullen bewaard en getoond worden. We denken vaak dat het heden het belangrijkst is. Maar dat geldt natuurlijk voor iedere generatie. De geschiedenis leert ons relativeren. Eigenlijk zou iedereen kennis moeten nemen van de prestaties van andere generaties.’ Het was voor de groep een leuk en leerzaam uitstapje.

Door Henk Boer

Geef een reactie