Hoogeveen – Terwijl huizeneigenaars met hulp van de overheid een vermogen kunnen opbouwen met hun huis en bovendien teruglopende woonlasten hebben, merken huurders ieder jaar dat de kosten van het wonen stijgen.

Sommigen betalen de helft van hun inkomen aan huur, 30% is voor veel mensen heel gebruikelijk. Weliswaar is er de huurtoeslag, maar doordat de huren explosief kunnen stijgen bij verhuizingen is de huur ook voor mensen met een laag inkomen erg hoog.

Bovendien hebben mensen die iets meer verdienen al snel geen recht meer op huurtoeslag. Zij betalen de volle zes, zevenhonderd euro per maand. Huurders die geen tijd hadden om te wachten op een corporatiewoning betalen op de vrije markt zelfs nog meer.

Hoewel de huurprijzen al erg hoog zijn, heeft het kabinet vorig jaar besloten tot een verhuurdersheffing. Deze heffing aan de verhuurders wordt doorberekend in de huren. Huren stijgen daarom maximaal; in twee jaar met bijna tien procent. Het zijn juist de mensen die de minste financiële ruimte hebben die getroffen worden door deze overheidsmaatregel. Huurders kunnen zich niet makkelijk verenigen om in opstand te komen.

Vrijwilligers van de SP gaan in Hoogeveen de wijken in om handtekeningen te verzamelen om de huurverhoging tegen te gaan. De lijsten kunnen ook worden getekend aan de kraam van de SP. Deze staat iedere eerste zaterdag van de maand op de Hoofdstraat in Hoogeveen. Mensen die digitaal willen tekenen tegen de huurverhogingen kunnen terecht bij één van de online petities, bijvoorbeeld van de Woonbond. Mensen die iets meer willen melden over wat de huurverhoging voor hen betekent kunnen daarnaast terecht op het online meldpunt van de SP.

Door Henk Boer

Geef een reactie