Hoogeveen – Gert Vos tekende namens gemeente Hoogeveen op 4 december 2014 de samenwerkings-overeenkomst van het Drents Energieloket.

Dit deed hij samen met alle andere Drentse gemeenten, de provincie Drenthe, Bouwend Nederland, Uneto-VNI en de Natuur en Milieufederatie Drenthe. Vanaf 1 maart 2015 wordt het Drents Energieloket in gebruik genomen. Via dit (digitale) loket kunnen huiseigenaren onafhankelijke informatie inwinnen over energiebesparing en energie opwekking.

Wethouder Gert Vos: ‘Met deze samenwerking willen we nieuwe initiatieven stimuleren voor het besparen van energie binnen Hoogeveen en in Drenthe. Ook willen we met deze samenwerking meer aandacht vragen voor duurzame opwekking van energie. Denk bij dit alles bijvoorbeeld aan zonnepanelen, isolatie, nul-energie woningen, warmte/koudeopslag, etc. Met het uitvoeringsprogramma kunnen Drenten en Hoogeveners concreet aan de slag. Daarmee zorgen zij voor een lager energieverbruik en uiteindelijk een lagere energierekening en dragen ze bij aan een betere wereld.’

Het Drents Energieloket is ontstaan naar aanleiding van het SER (Sociaal Economische Raad) Energieakkoord. In dit akkoord staat gezamenlijk werken aan meer energie besparing, duurzame energieopwekking en vergroting van de werkgelegenheid centraal. Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de realisatie van deze doelen. Om ze hierbij te ondersteunen heeft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Voor de periode 2014-2016 is jaarlijks voor de regio Drenthe een bedrag van € 100.000,- beschikbaar gesteld om vraag en aanbod samen te brengen en het Drents Energieloket vorm en inhoud te geven.

Door Henk Boer

Geef een reactie