Hoogeveen – Afgelopen vrijdagmiddag kwamen zestien leden van Provinciale Staten van Drenthe op bezoek in Hoogeveen. Dat gebeurde op uitnodiging van de gemeente Hoogeveen. Burgemeester Karel Loohuis: ‘We vinden het belangrijk om de Statenleden te laten zien hoe mooi onze gemeente is, waar we aan werken en waar wat ons betreft de kansen voor samenwerking liggen.

Statenleden krijgen uitleg over Intercity op Station Hoogeveen.
Statenleden krijgen uitleg over Intercity op Station Hoogeveen.

We hebben ze verteld over de kansen op het gebied van science en schaatsen. We onderzoeken samen met initiatiefnemers de mogelijkheden voor de vestiging van een populair- wetenschappelijk educatiecentrum in Hoogeveen. Daarnaast ondersteunen we het initiatief van de stichting Kunstijsbaan Hoogeveen om de vestiging van een 400-meter kunstijsbaan op Hoogeveens grondgebied voor elkaar te krijgen.’ De Hoogeveense collegeleden brachten vier thema’s voor het voetlicht.

Werkgelegenheid
Wethouder Anno Wietze Hiemstra: ‘We willen werken aan florerende ondernemingen en aan goed opgeleide en gemotiveerde werknemers, jong en oud. Dat doen we vanuit de gemeente en ook regionaal. We zien gelukkig dat onze aanpak al leidt tot lagere werkloosheidscijfers. De provincie kan een belangrijke bijdrage leveren aan een blijvend succesvolle aanpak; bijvoorbeeld in het voeren van gezamenlijke acquisitie en het mogelijk maken van werken over de grens.’

Onderwijs
Wethouder Gert Vos: ‘Hoogeveen werkt aan de realisatie van één of meerdere kindzones, waarin kinderen meer kansen krijgen bij het opgroeien. En een opleiding die aansluit bij de vraag naar werk. Dat belang zien we in Hoogeveen en natuurlijk is dat ook een breder belang. Het vergt een lange adem maar het vergt zeker geen uitstel. Samen kunnen we werken aan goede aansluiting tussen onderwijs en werk en ook aan een compleet en goed aanbod van onderwijs in Drenthe.’

Bereikbaarheid
Wethouder Jan Steenbergen: ‘Bereikbaarheid is, ook voor de regio, van belang. Hoogeveen bedient als centrumgemeente namelijk een groot gebied. Over bereikbaarheid per trein of bus maken we ons als gemeente zorgen. De intercitystatus willen we terug en de stadsbusdiensten verdwijnen na dit jaar. Een intercitystation in Hoogeveen dient het Drents belang om goed bereikbaar te zijn en om inwoners en toeristen goede voorzieningen te bieden op het gebied van openbaar vervoer. Samen met onze inwoners en verschillende instanties/bedrijven zoeken we naar een goed alternatief voor de stadsbus. Daarbij vragen we de steun, medewerking en inzet van de provincie zodat we een systeem op kunnen zetten met vrijwilligers en professionals dat kan dienen als voorbeeld en inspiratie voor andere gemeenten.’

Zorg
Wethouder Erik Giethoorn: ‘In Hoogeveen werken we aan integrale ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen en ouderen met een complexe zorgvraag. Daarvoor werken we samen met de huisartsen, Bethesda, welzijnswerk, thuiszorginstellingen en met Achmea. Bij huisartsengroepen richten we multidisciplinaire teams in, bestaande uit huisarts, maatschappelijk werker, praktijkverpleegkundige, wijkverpleegkundige, Wmo-consulent en mantelzorgondersteuner. Een belangrijke randvoorwaarde is de doorontwikkeling van het ict-systeem van de Huisartenzorg Drenthe. Met hulp van de provincie kunnen we een systeem ontwikkelen dat ten goede kan komen aan heel Drenthe.’

Lovende woorden
In hun terugblik gaven de Statenleden aan aangenaam verrast te zijn door de attente en zichtbare houding van Hoogeveen. Namens de statenleden sprak Nico Uppelschoten: ‘Het is goed dat wij op deze manier geïnformeerd en betrokken worden. We willen graag weten wat we vanuit de provincie kunnen bijdragen aan de Hoogeveense ambities. Deze ambities komen heel Drenthe ten goede en daar dragen we graag aan bij.’

Door Henk Boer

Geef een reactie