Op 1 juli besluiten de provincies Drenthe en Overijssel over de fusie tussen de Waterschappen Reest & Wieden en Groot Salland. Sterk Lokaal, de nieuwe lokale partij in de Provinciale Staten van Drenthe is tegen deze fusie wanneer dat betekent dat er werkgelegenheid uit Drenthe verdwijnt.

Fractievoorzitter Aimée van der Ham: “de werkgelegenheid in Drenthe staat onder druk. Keer op keer worden we geconfronteerd met dreigend verlies van arbeidsplaatsen. Philips in Emmen, de kazerne in Assen, FrieslandCampina in Beilen en ga zo maar door, bij al deze bedrijven en instellingen dreigen arbeidsplaatsen te verdwijnen. Nu kunnen we het waterschap Reest & Wieden in Meppel daar aan toevoegen.”

Als Drentse partij wil Sterk Lokaal zich hard maken voor de werkgelegenheid in Drenthe. “Onze commissaris zet zich keer op keer in om werkgelegenheid te behouden, en dat doet hij goed. Vaak slaagt hij erin (een groot deel van) de werkgelegenheid te behouden. Als provincie zouden we dan wel een heel raar signaal afgeven, wanneer wij zo maar instemmen met het vertrek van 200 banen uit Meppel. Als het om werkgelegenheid bij anderen gaat, schieten we in de verdediging, dan kunnen we hier ook niet mee instemmen. Wat Sterk Lokaal betreft komt er dus alleen een fusie als de werkgelegenheid in Meppel behouden blijft,” besluit Van der Ham.

Door Henk Boer

Geef een reactie