Regio – De komende weken zetten jongeren uit de regio zich in voor kinderen uit uw gemeente die in tehuizen wonen. De jongeren zijn begaan met het lot van kinderen in tehuizen en zetten zich daarom in om deze kinderen te helpen met hun sprong naar de toekomst.Stichting van het Kind afbeelding

Stichting van het kind zet zich lokaal in voor de kinderen die in tehuizen terecht komen. Deze kinderen zijn mishandeld, verwaarloosd of verlaten door hun ouders. Door middel van innovatieve projecten streeft de stichting er naar om kinderen kansen te bieden om zich te ontwikkelen, zodat zij zich later zelfstandig kunnen redden in de maatschappij. Om dit te bereiken voert Stichting van het Kind drie verschillende projecten uit:

Sportproject: Stichting van het Kind laat kinderen sporten. Op een sportvereniging, of als dat niet mogelijk is door het beschikbaar stellen van Sportpakketten die kinderen zelf kiezen.

Meedoen in de samenleving: Bij het project Meedoen in de samenleving begeleidt Stichting van het Kind jongeren die op het punt staan om op zichzelf te gaan wonen. Jongeren in tehuizen moeten als zij 18 jaar zijn, op zichzelf gaan wonen. Velen van hen zijn hier niet klaar voor en belanden op straat, omdat zij niet zelfstandig genoeg zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen. Dit project richt zich op zelfredzaamheid, het vinden van een geschikte opleiding en/of baan en biedt hulp bij het zelfstandig wonen.

Zeeboerderij: De Zeeboerderij is een weekend- en vakantieopvang voor kinderen die geen ouders of familie hebben die hen kunnen opvangen. Op de Zeeboerderij kunnen kinderen gewoon weer even kind zijn. En er wordt gewerkt aan een sociaal netwerk rondom kinderen.

Uniek aan Stichting van het Kind is dat een vermogensfonds de overheadkosten dekt. Donaties worden dus voor 100% aan de kinderen besteed.
De komende weken kunt u de enthousiaste jongeren op straat of aan de deur tegenkomen.

Door Henk Boer

Geef een reactie